Umowy o dzieło, a ZUS – zmiany w 2021

zusDo niedawna umowy o dzieło były dla pracodawców jedną z najwygodniejszych i najbardziej elastycznych form rozliczania współpracowników. Jednak to się zmieniło – polski rząd doprowadził do nowelizacji przepisów dotyczących umów o dzieło oraz ZUS.

Co się zmieniło? W skrócie: jeśli umowa o dzieło zawierana jest przez polską firmę (płatnika składek, osobę fizyczną), to z zasady należy ją zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób władze m.in. domykają system obejmujący zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych: o dzieło i zlecenie. Po zmianie przepisów ZUS prowadzi ewidencję, dzięki której łatwiej sprawdzi czy zawarcie umowy o dzieło nie jest celowe tak, by uniknąć zawarcia umowy zlecenia, która podlega oskładkowaniu (odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotnej).

Umowa o dzieło – ZUS

Do tej pory pracodawca nie zgłaszał umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany przyniósł początek 2021 roku. Pojawił się nowy obowiązek – przedsiębiorcy muszą zgłaszać do ZUS umowy zawarte po 1 stycznia. Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (art. 22 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Nowe przepisy nie zobowiązują natomiast właścicieli firm do płacenia składek za realizującego umowę o dzieło (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne). Mają obowiązek jedynie ich zgłoszenia do ZUS. Oskładkowaniu podlegają również umowy o dzieło zawarte przez pracodawcę z pracownikiem wykonującym dzieło w tym samym zakresie co np. umowa zlecenie. Kto ma obowiązek wypełnienia i wysłania do ZUS specjalnego formularza RUD z informacją o zawartej umowie o dzieło?

Umowa o dzieło zgłoszenie do ZUS

Taki obowiązek ma każdy przedsiębiorca – płatnik składek/osoba fizyczna – zlecający wykonanie dzieła. Na zgłoszenie każdej zawartej umowy o dzieło jest 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Warto pamiętać o dwóch faktach:

  • umowy o dzieło nie muszą zgłaszać podmioty lub jednostki organizacyjne (np. fundacje, spółki prawa handlowego czy stowarzyszenia), które nie są płatnikami składek (nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego),
  • umowy o dzieło muszą zawsze zgłaszać do ZUS osoby fizyczne – np. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Są też inne wyjątki. Umowy o dzieło nie musi zgłaszać przedsiębiorca, który:

  • zawarł ją z własnym pracownikiem,
  • dzieło będzie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zostało zawarte z innym podmiotem,
  • umowa została podpisana z prowadzącym działalność gospodarczą na wykonanie przez niego usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Dodatkowo, zawarcia umowy o dzieło nie zgłasza podmiot, który zarejestrował się jako płatnik składek już po podpisaniu umowy o dzieło. Umowę o dzieło można zgłosić przez internetową Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla właścicieli firm, którzy wolą rozwiązania tradycyjne, dostępny jest formularz RUD do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Przepisy przewidują karę za brak informacji o zawarciu umowy o dzieło. Grozi za to do 5 tys. zł. grzywny.

Umowa o dzieło 2021 – ZUS. Skąd ten obowiązek?

Uzasadnienie wprowadzenia nowych przepisów znajduje się w nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Ustawodawca tłumaczy, że zgłaszanie informacji o zawartych umowach o dzieło ma służyć celom statystycznym, a w przyszłości zwiększyć możliwość zapewnienia wykonawcom umów skutecznej pomocy np. w ramach tarczy antykryzysowej. To nie wszystko. Władze chcą również uszczelnić system zatrudniania pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dzięki nowemu obowiązkowi, ZUS zbierze informacje o zawieranych umowach o dzieło. Zakład zweryfikuje czy podpisana umowa o dzieło nie jest w rzeczywistości umową zleceniem, które stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W praktyce oznacza to, że ZUS ma prawo podczas kontroli zbadać podleganie ubezpieczeniu i ewentualnie przeklasyfikować umowę o dzieło. Stanie się tak, jeśli kontrola wykaże, że umowa rezultatu (o dzieło) jest faktycznie umową starannego działania (zlecenie). Przekwalifikowanie umowy o dzieło może mieć konsekwencje finansowe dla pracodawcy. Przedsiębiorca będzie musiał zarejestrować współpracownika w ZUS oraz wypłacić zaległe składki ubezpieczeń wraz z odsetkami za zwłokę. Powyższe zasady obowiązuje przedsiębiorców i firmy zarejestrowane w Polsce. Co jeśli prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii w formule spółki Limited (LTD)?

Umowa o dzieło, a spółka LTD

Wielu przedsiębiorców poszukuje optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Interesuje ich możliwość maksymalnego, a jednocześnie legalnego obniżenia podatków oraz przyjazne i przejrzyste przepisy. To wszystko znajdują w Wielkiej Brytanii. Spółkę LTD – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – można zarejestrować mieszkając na stałe w Polsce. Przedsiębiorca musi jednak spełnić określone warunki, m.in. spółka Limited nie może zatrudniać polskich pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Przepisy dopuszczają natomiast zatrudnienie współpracowników działających na podstawie umowy o dzieło. Oznacza to, że polski właściciel spółki Limited bez przeszkód podpisze taką umowę z polskim współpracownikiem. Co więcej, nie ma obowiązku do zgłaszania takiej umowy do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciel spółki Limited działa w oparciu o angielskie prawo i nie jest polskim płatnikiem składek w ZUS. Przepisy obowiązujące w Wielkie Brytanii nie nakładają na niego obowiązku raportowania do ZUS o zawartej umowie o dzieło. Korzyści? Przede wszystkim nie musi pamiętać o kolejnym biurokratycznym obowiązku. Kolejnym plusem jest brak obawy o wyniki potencjalnej kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec warto zauważyć, że jeśli zagraniczna firma jest płatnikiem składek w Polsce (posiada m.in zakład), to ma obowiązek wysłać formularz do ZUS o zawarciu umowy/umów o dzieło.

Przeczytaj także:

Zalety spółki limited – 6 powodów, dla których warto ją założyć.
Chcesz zarejestrować firmę w UK?

Masz pytania?

Zapytaj eksperta
Rate this post
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button