FAQ - TaxAngels

FAQ

Spółka ltd (limited) to odpowiednik polskiej spółki z o.o. W spółce limited minimalny kapitał założycielski może wynosić 1 GBP, a w spółce z o.o. to 50000 PLN. W spółce limited musi być co najmniej jeden dyrektor.

Jest kilka zasad, do których trzeba się dostosować wybierając nazwę firmy:
-nazwa firmy nie może być obraźliwa, obsceniczna
-nie może obrażać angielskiej królowej ani w żaden sposób nie nawiązywać do rodziny królewskiej
-nie może zawierać “wrażliwych” słów lub wyrażeń zawartych w ustawie np. “British”, “Tribunal” czy “Institute”
-nie może namawiać do popełnienia przestępstwa
-nie może zawierać symboli oraz znaków interpunkcyjnych
-być podobna do już istniejącej nazwy np. ABC Ltd oraz Abc Company Ltd to dla Companies House ta sama nazwa.

Każda spółka powinna posiadać adres rejestracyjny dla swojej spółki. Adres rejestracyjny musi posiadać fizyczną lokalizację, gdzie będą przychodzić wszelkie zawiadomienia oraz listy dotyczące spółki. Adres rejestracyjny nie musi być adresem, w którym będziesz świadczył usługi. Jeżeli nie posiadasz adresu na którym chciałbyś zarejestrować spółkę, możemy użyczyć naszego adresu. Wszelka korespondencja, którą będzie otrzymywała Twoja spółka, będzie przesyłana bezpośrednio do Ciebie.

Director Service Address to adres rejestracyjny dyrektora, który będzie zamieszczona w Companies House. Nie ma obowiązku zamieszczania swojego prywatnego adresu publicznie, dlatego też Tax Angels Group oferuje możliwość wykorzystania Director Service Address, aby ukryć adres dyrektora.

Memorandum of Association to dokument założycielski spółki. Zawiera informacje takie jak: nazwa spółki, numer spółki, nazwiska dyrektorów.

Articles of Association jest to dokument, który jest wydawany razem z Memorandum of Association. Articles of Association to statut spółki, który określa ilość udziałów dyrektorów w spółce.

Self Assessment to deklaracja, którą należy złożyć do 31 stycznia każdego roku jeżeli osiągnęło się przychód czy dywidendę oraz jeżeli otrzymuje się przychód z nieruchomości.

Według ustawy Companies Act 2006 spółka musi posiadać we wszystkich pismach biznesowych, formularzach zamówień i stronach internetowych następujące informacje:
-miejsce, gdzie spółka jest zarejestrowana tj. Anglia, Walia, Szkocja lub Irlandia Północna)
-numer rejestracyjny spółki
-adres rejestracyjny spółki
-informację, jaka jest to spółka (ltd czy plc)

Tak. Każda firma ma obowiązek zamieścić swoją nazwę spółki na stronie internetowej. Nazwa nie musi być widocznie na każdej podstronie, ale musi być widoczna i łatwa do odczytania.

Członkowie zarządu wybierają dyrektorów, którzy będą działać w imieniu spółki. Aby zostać dyrektorem w spółce trzeba mieć ukończone 16 lat.

W spółce limited musi być co najmniej jeden dyrektor, który będzie osobą fizyczną. Spółka limited nie ma obowiązku posiadania sekretarza spółki.

Apostille jest certyfikacją w ramach konwencji haskiej z 1961 r., która uwierzytelnia dokumenty do wykorzystania ich w obcych krajach. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. Najprościej mówiąc, apostille to certyfikat zgodności, który jest dołączony do innego dokumentu, aby mógł on być stosowany za granicą.

Certificate of Incorporation to dokument, który potwierdza, że założona spółka spełnia wymagania Companies Act 2006, a także, że spółka została zarejestrowana na podstawie wspomnianej ustawy. Certificate of Incorporation zawiera następujące informacje:
-nazwę i numer rejestracyjny spółki
-datę założenia spółki
-typ spółki
-siedzibę spółki

Conformaion Statement – (dawniej Annual Return) to roczne sprawozdanie z działalności spółki. Nie złożenie Conformaion Statement w terminie powoduje postawienie firmy w stan likwidacji.

Podatek dochodowy spółki limited należy zapłacić po 21 miesiącach od momentu rejestracji spółki, co oznacza, że dyrektor spółki ma dziewięć miesięcy na zapłacenie podatku od zakończenia roku działalności spółki np. rok podatkowy spółki założonej w lutym 2016, kończy się w lutym 2017, natomiast podatek dochodowy należy zapłacić do października 2017.

Rozliczenie CT600 to rozliczenie roczne spółki, które należy złożyć w HMRC do 9 miesięcy po zakończeniu roku działalności spółki, natomiast Accounts to rozliczenie, które należy złożyć do Companies House. Tak więc, aby rozliczyć firmę w Anglii, należy przygotować dwa rozliczenia. Tax Angels Group oferuje rozliczenie spółki zarówno do HMRC jaki i Companies House, więc nie musisz się niczym martwić.

Od kwietnia 2018 r. wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 11850 GBP. Co roku ta kwota systematycznie się zwiększa.

Stawka podatku, która jest stosowana do większości towarów i usług to 20%. Istnieje także zredukowana stawka wynosząca 5%, która obejmuje niektóre dobra i usługi takie jak foteliki dziecięce. 0% stawka dotyczy m.in. żywności czy ubranek dziecięcych.

Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 19%. Rząd w Anglii dąży do obniżenia stawki do 18% do 2020r.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem,dzięki któremu zagraniczna administracja podatkowa może potwierdzić rezydencję podatkową danej osoby fizycznej, czyli posiadanie przez nią miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Jest to równoznaczne z traktowaniem takiej osoby w tym państwie jako podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

PAYE ( Pay As You Earn) – jest systemem, który urząd skarbowy stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika.

Payslip to odcinek wypłaty, który pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi każdego miesiąca, w którym zostanie wypłacone dla niego wynagrodzenie. Na payslipie są zawarte informacje o kwocie netto wynagrodzenia, wielkości podatku oraz składek społecznych.

Dokument A1 to zaświadczenie, który poświadcza podleganie w zakresie ubezpieczeń społecznych pod jurysdykcję danego kraju. Dokument A1 jest taki sam, we wszystkich krajach Europy, jest to tzw. Formularz Unijny, na podstawie którego odprowadza się składki w danym kraju UE i uzyskuje także zwolnienie z obowiązku płacenia składek w innym kraju.
Dla osób prowadzących firmę w Anglii, jest to bardzo ważny dokument, po który należy wystąpić, aby uniknąć problemów z polskim ZUS-em.

Dokument S1 dotyczy osób, które mieszkają w innym kraju niż są ubezpieczone, a chcą skorzystać z pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych tj. zaplanowany zabieg czy operacja.

National Insurance Number – to numer ubezpieczenie społecznego, odpowiednik polskiego NIP-u. Każdy pracownik/dyrektor pracujący w Wielkiej Brytanii ma obowiązek posiadać taki numer. Aby otrzymać NIN, należy umówić się na spotkanie w Job Center.
Usługa umówienia na NIN jest świadczona przez Tax Angels Group Limited.

HMRC to skrót od HM Revenue and Customs, czyli brytyjskiego urzędu skarbowego.

Companies House to urząd, w którym rejestrowane są firmy w Anglii (odpowiednik polskiego KRS).

FAQ
Ocena: 4.7 z 10 głosów

Szybki kontakt!
+
Wyślij!