Firma w Anglii – Baza Pytań

Co powinieneś wiedzieć przed rejestracją spółki Ltd, a na jakie pytania powinieneś znać odpowiedź w trakcie jej prowadzenia? Odpowiedzi na nie, znajdziesz poniżej. Kliknij na odpowiednie zagadnienie w spisie treści, a przeniesie Cię do odpowiedniego nagłówka.

przed rejestracją spółki ltd

 1. Spółka Ltd – opis formy prawnej i porównanie z innymi typami
 2. Jaką nazwę dla spółki mogę wybrać?
 3. Czy muszę mieć adres rejestracyjny dla spółki Ltd?
 4. Kwota wolna od podatku w UK – jaka jest wysokość?
 5. Czy każdy może być dyrektorem spółki limited?
 6. Jaka jest minimalna liczba dyrektorów w spółce limited?
 7. Apostille dla spółki Ltd – co to jest i czy jest potrzebne?
 8. Certificate of Incorporation – co to jest?
 9. Director Service Address – co to jest?
 10. Memorandum of Association – co to jest?
 11. Articles of Association – co to jest?
 12. Self Assessment – co to jest?
 13. Jak sprawdzić spółkę Ltd?
 14. NIN – co to jest? Jak go uzyskać? Czy jest wymagany?
 15. Certyfikat udziałów w spółce Ltd – co to za dokument?

po założeniu spółki ltd, i w trakcie jej prowadzenia

 1. Co musi znaleźć się na fakturze spółki Limited?
 2. Confirmation Statement – co to jest?
 3. Rok obrachunkowy spółki Ltd – kiedy trzeba się rozliczyć?
 4. Rozliczenie spółki Ltd – co powinno zawierać?
 5. Kiedy należy zapłacić podatek spółki Ltd?
 6. Urząd skarbowy w UK – jak zapłacić podatek spółki Ltd?
 7. VAT dla spółki Ltd – czy muszę się zarejestrować?
 8. Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki Ltd – co to jest? Kto go wymaga?
 9. Co to jest Payroll?
 10. Co to jest Payslip?
 11. Ile wynosi opłata za składkę emerytalną w UK?
 12. Czy obowiązuję mnie Rejestracja do EORI oraz rejestracja do ICO?
 13. Jak szybko można zamknąć spółkę Ltd? Czy to możliwe?
 14. Czy mogę mieć biuro w innym kraju?
 15. Czy wymagany jest odpowiedni program księgowy dla spółki LTD?
 16. Czy bycie dyrektorem i wypłacanie pieniędzy to pobieranie pensji?
 17. Jakie wydatki w spółce Ltd można uznać za koszt?
 18. Będąc 100% czasu poza granicami UK i zarządzając spółką LTD zdalnie, czy te działania są zgodne z przepisami?

 

Spółka Ltd – opis formy prawnej i porównanie z innymi typami

Spółka LTD (Limited) to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) W spółce limited minimalny kapitał założycielski może wynosić 1 GBP, a w spółce z o.o. to 5000 PLN. W brytyjskiej spółce limited zarząd może składać się z jednej osoby, w polskiej sp. z o.o. musi być to minimum dwie osoby, by nie uznano tej działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Więcej różnić i korzyści można znaleźć w odrębnym artykule Zalety prowadzenia spółki Ltd w UK

Spółka Ltd, a nazwa? Gdzie sprawdzić wolną nazwę dla firmy?

Jest kilka zasad, do których trzeba się dostosować wybierając nazwę firmy:

 • nazwa firmy nie może być obraźliwa, obsceniczna
 • nie może obrażać angielskiej królowej ani w żaden sposób nie nawiązywać do rodziny królewskiej
 • nie może zawierać “wrażliwych” słów lub wyrażeń zawartych w ustawie np. “British”, “Tribunal” czy “Institute”
 • nie może namawiać do popełnienia przestępstwa
 • nie może zawierać symboli oraz znaków interpunkcyjnych
 • być podobna do już istniejącej nazwy np. ABC Ltd oraz Abc Company Ltd to dla Companies House ta sama nazwa.

Dostępność nazwy można sprawdzić w brytyjskim rejestrze spółek handlowych Companies House.

Czy muszę mieć adres rejestracyjny dla spółki Ltd?

Każda spółka powinna posiadać adres rejestracyjny dla swojej spółki. Adres rejestracyjny musi posiadać fizyczną lokalizację, gdzie będą przychodzić wszelkie zawiadomienia oraz listy dotyczące spółki. Adres rejestracyjny nie musi być adresem, w którym będziesz świadczył usługi. Jeżeli nie posiadasz adresu na którym chciałbyś zarejestrować spółkę, możemy użyczyć naszego adresu. Wszelka korespondencja, którą będzie otrzymywała Twoja spółka, będzie przesyłana bezpośrednio do Ciebie.

Kwota wolna od podatku w UK – jaka jest wysokość

Wysokość kwoty wolnej od podatków zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców ma bardzo duże znaczenie. Od tej kwoty uzależnione jest bowiem, ile za dany rok odprowadzimy podatków do urzędu skarbowego, a tym samym, ile pozostanie nam w kieszeni pieniędzy.

W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku jest 20-krotnie większa niż w Polsce. W roku podatkowym 2019/2020 kwota wolna w UK wynosi £12.500, co w przeliczaniu na PLN daje ponad 62.500 zł bez podatku!

Dla przedsiębiorcy ważne jest, iż jeśli dochód firmy zostanie podzielony na pensje dla dyrektorów, przy założeniu, że pojedyncza pensja nie przekroczy £12.500 na rok, to dochody te będą całkowicie zwolnione z podatku.

Dla przykładu firma, która zatrudnia więc trzech dyrektorów, może rocznie uzyskiwać przychód w wysokości ponad 180 000 złotych (£37.500) na rok bez konieczności uiszczania podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku w UK z roku na rok jest podwyższana, dlatego dane te się zmieniają z każdym rokiem. Informacji o aktualnej kwocie wolnej od podatku warto poszukać na naszym Blogu.

Czy każdy może być dyrektorem spółki limited?

Członkowie zarządu wybierają dyrektorów, którzy będą działać w imieniu spółki. Aby zostać dyrektorem w spółce trzeba mieć ukończone 16 lat. Proces dodawania kolejnej osobie warto powierzyć kancelarii, która wykona pełny proces dodania nowego dyrektora we wszystkich urzędach do tego przeznaczonych.

Jaka jest minimalna liczba dyrektorów w spółce limited?

W składzie firmy musi zasiadać co najmniej jeden dyrektor, który będzie osobą fizyczną. Dyrektorem w spółce może być osoba, która jest jednocześnie właścicielem (udziałowcem) firmy. Nie ma obowiązku by były to różne osoby. W przeciwieństwie do polskiej sp. z o.o., w brytyjskiej spółce Ltd może być tylko jeden dyrektor i udziałowiec (jednoosobowa spółka) i nie narusza to ogólnych zasad dotyczących składu.

Apostille dla spółki Ltd – co to jest i czy jest potrzebne?

Apostille jest certyfikacją w ramach konwencji haskiej z 1961 r., która uwierzytelnia dokumenty do wykorzystania ich w obcych krajach. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. Najprościej mówiąc, apostille to certyfikat zgodności, który jest dołączony do innego dokumentu, aby mógł on być stosowany za granicą. Dokument potwierdzony apostille najczęściej wymagany jest przez zagraniczne placówki urzędowe, banki i inne instytucje finansowe, a także prawne.

Certificate of Incorporation – co to jest?

Certificate of Incorporation to dokument, który potwierdza, że założona spółka spełnia wymagania Companies Act 2006, a także, że została zarejestrowana na podstawie wspomnianej ustawy. Certificate of Incorporation zawiera następujące informacje:

 • nazwę i numer rejestracyjny spółki
 • datę założenia spółki
 • typ spółki
 • siedzibę spółki

Director Service Address – co to jest?

Director Service Address to usługa zapewniająca prywatność dyrektorom, udziałowcom i osobom posiadającym prawo głosu w brytyjskim rejestrze spółek handlowych. Usługa ta ma za zadanie ukryć prywatny (często zamieszkania) adres dyrektora. Adres publikowany w rejestrze będzie naszym adresem, udostępnionym w ramach adresu dla spółki Ltd. Usługa ta jest bardzo ważna dla osób chcących zachować pewną prywatność.

Memorandum of Association – co to jest?

Memorandum of Association to dokument założycielski spółki. Zawiera informacje takie jak: nazwa spółki, numer spółki, nazwiska dyrektorów.

Articles of Association – co to jest?

Articles of Association to dokument, który jest wydawany razem z Memorandum of Association. Articles of Association to statut spółki, który określa ilość udziałów dyrektorów w spółce oraz opisuje kwestie statutowe spółki (umowa spółki).

Self Assessment – co to jest?

Self Assessment to deklaracja, którą należy złożyć do 31 stycznia każdego roku jeżeli osiągnęło się przychód czy dywidendę oraz jeżeli otrzymuje się przychód z nieruchomości. Odpowiednikiem brytyjskiego Self Assessment jest polski PIT.

Jak sprawdzić spółkę Ltd?

Weryfikacja poprawności działać spółki może być wykonana na wielu poziomach: od rejestru spółek handlowych Companies House, poprzez dokumentację firmową, a także raporty księgowe i roczne rozliczenia. Sprawdzenie spółki (np. przed zakupem gotowej firmy) najlepiej zlecić profesjonalnej kancelarii, która będzie wiedziała jak to zrobić – oczywiście nie tej samej, z której korzysta obecny właściciel. Sprawdzenie spółki pod kątem księgowym może być podyktowane również różnymi przesłankami właścicieli, który mogą zlecić audyt (wewnętrzny, lub zewnętrzny) poprawności dokumentacji firmowej. Takie działania również powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych księgowych.

NIN – co to jest? Jak go uzyskać? Czy jest wymagany?

National Insurance Number (w skrócie NIN), to numer ubezpieczenia społecznego, odpowiednik polskiego numeru NIP-u. Każdy pracownik/dyrektor pracujący w Wielkiej Brytanii ma obowiązek posiadać taki numer. Aby otrzymać NIN, należy umówić się na spotkanie w Job Center.
Usługa umówienia spotkania w celu uzyskania numeru NIN jest świadczona przez Tax Angels Group Limited. Aby zarejestrować spółkę Ltd nie potrzeba mieć numeru NIN. Na spotkanie trzeba się jednak stawić osobiście, co wymaga już wyjazdu do UK.

Certyfikat udziałów w spółce Ltd – co to za dokument?

Certyfikat posiadanych udziałów w spółce (a tym samym możliwość podejmowania decyzji i prawa do dywidendy) to jeden z ważniejszych dokumentów. Otrzymuje się go po rejestracji spółki, lub po wprowadzeniu udziałowców do spółki. Dokument ten wymagają również banki, przy zakładaniu rachunków bankowych dla spółki, gdyż dokument wspomina o tym, kto jest decyzyjny w spółce.

Co musi znaleźć się na fakturze spółki Limited?

Na fakturach sprzedaży, a także dokumentach kosztowych muszą znaleźć się takie informacje jak: nazwa spółki, numer rejestrowy (Company Number) lub VAT ID (numer VAT-u), a także adres rejestrowy. Dodatkowe informacje (np. związane z podatkiem VAT) najlepiej skonsultować z księgowym. Dane te są wymagane. Brak tych informacji może skutkować zakwestionowaniem przez księgowego dokumentu stwierdzającego poniesiony koszt.

ConfirmaTion Statement – co to jest?

Confirmation Statement – (dawniej Annual Return) to roczne sprawozdanie z działalności spółki, które należy składać regularnie co rok. Nie złożenie Confirmation Statement w terminie powoduje postawienie firmy w stan likwidacji i/lub nałożenie na spółkę kar.

Rok obrachunkowy spółki Ltd – kiedy trzeba się rozliczyć?

Rok obrachunkowy, zwany również rokiem obrotowym spółki trwa 1 rok (12 miesięcy) od daty jej rejestracji. Pierwszy rok zazwyczaj jest dłuższy. Jeżeli spółka Ltd została zarejestrowana 20 kwietnia, to jej pierwszy rok obrotowy trwa od momentu jej rejestracji (20 kwietnia) do 30 kwietnia roku następnego. Kolejne lata będą liczone od 1 maja do 30 kwietnia.

Rozliczenie spółki możliwe jest po pełnym roku obrotowym i musi nastąpić do 9 miesięcy od zakończonego okresu rozliczeniowego. Brak złożonego rozliczenia może doprowadzić do nałożenia kar przez urząd skarbowy i rejestr spółek handlowych (łącznie kilkaset funtów). Co składa się na kompletne rozliczenie spółki? Więcej na ten temat można znaleźć w oddzielnym artykule: Rozliczenie roczne spółki Ltd

Rozliczenie spółki Ltd – co powinno zawierać?

Kompletne rozliczenie firmy powinno zawierać złożenie Annual Accounts do Companies House oraz CT600 do HMRC. Nad prawidłowością tych rozliczeń powinna czuwać wykwalifikowana księgowość. Brak złożonych rozliczeń skutkuje nałożeniem kar, a następnie zamknięciem firmy przez brytyjski rejestr spółek handlowych. Dokładny opis procesu rozliczenia spółki opisaliśmy w osobnym artykule Rozliczenie roczne spółki Ltd

Potrzebujesz rozliczyć swoją firmę? Napisz do nas.

Kiedy należy zapłacić podatek spółki Ltd?

Prowadzenie spółki LTD w UK wymaga rocznego rozliczenia. Następuje ono po 12 pełnych miesiącach od momentu jej zarejestrowania. Jeżeli spółka Ltd została zarejestrowana 16 marca 2016 roku, to jej pierwszy rok trwał do 31 marca 2017 roku. Każdy kolejny rok obrotowy spółki będzie trwał od 1 kwietnia do ostatniego dnia marca i za takie okresy spółka Ltd powinna otrzymać od księgowego rozliczenie. Spółka ma 9 miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego na jej rozliczenie. Zapłata podatku powinna nastąpić w tym okresie, zaraz po przygotowanym przez księgowego rozliczeniu i złożonym do HMRC.

Wszystko to oznacza, że podatek dochodowy spółki limited należy zapłacić maksymalnie po 21 miesiącach od momentu rejestracji spółki.

Urząd skarbowy w uk – jak zapłacić podatek spółki Ltd

Jak zapłacić podatek spółki Ltd w Anglii? To pytanie zadaje sobie każdy dyrektor, który otrzymał i zaakceptował roczne rozliczenie przygotowane przez księgowego. W zależności od sposobu pracy z biurem rachunkowym, czy jest to praca na bieżąco z dokumentami czy jedynie raz do roku, podatek od wypracowanego zysku będzie trzeba zapłacić. Informację o wysokości podatku do zapłaty powinien otrzymać od księgowego, który prowadzi rozliczenia spółki. Rozliczenie to nie powinno przekroczyć ostatecznej daty na jego złożenie. O tym jak zapłacić 19% podatku “Corpotation Tax”, od wypracowanego przez spółkę zysku opisaliśmy krok po kroku w specjalnym artykule: Jak zapłacić podatek spółki Ltd w Anglii

VAT dla spółki Ltd – czy muszę się zarejestrować?

Spółka Limited musi zostać zarejestrowana jako czynny podatnik VAT po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 85 000 funtów w skali roku. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że osiągnie taki przychód w ciągu najbliższych 30 dni to również powinien dokonać rejestracji. Dla porównania w Polsce limit rejestracji do VAT wynosi 200 000 zł (w 2017 roku został podniesiony ze 150 000 zł), co oznacza że jest znacznie niższy niż ten obowiązujący w Wielkiej Brytanii.

W specjalnym artykule, przygotowanym przez naszych księgowych możesz przeczytać o wszystkich  zaletach rejestracji do VAT

Podatek VAT wyliczany jest od wartości netto towaru lub usługi (zgodnie z obowiązującą stawką). Sumując wartość netto i kwotę podatku VAT otrzymujemy wartość brutto, którą zobowiązany jest zapłacić konsument. Oznacza to, że finalna cena produktów zawiera już podatek VAT.

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki Ltd – co to jest? Kto go wymaga?

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki Limited to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Certyfikat wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej państwa (w przypadku Wielkiej Brytanii jest to HMRC), w którym podatnik mieszka lub ma siedzibę.

Certyfikat jest wymagany w przypadku zaistnienia podatku u źródła. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że nie przy każdej transakcji zawartej z zagranicznym kontrahentem powstaje zobowiązanie z tytułu podatku u źródła, który dotyczy jedynie ściśle określonych w przepisach podatkowych przychodów.

Celem podatku u źródła jest walka z procederem uchylania się od obowiązku opłacania podatków. Konieczność zapłaty tej daniny może powstać przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych, a kwota podatku potrącana jest wówczas z wypłacanego wynagrodzenia. Może się zdarzyć, że określony przychód zostanie opodatkowany podwójnie, jednak zawarte umowy międzynarodowe zazwyczaj pozwalają tego uniknąć.

Co to jest PAYE (payroll)?

PAYE ( Pay As You Earn) – jest systemem, który urząd skarbowy stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika.

Co to jest Payslip?

Payslip to odcinek wypłaty, który pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi każdego miesiąca, w którym zostanie wypłacone dla niego wynagrodzenie. Na payslipie są zawarte informacje o kwocie netto wynagrodzenia, wielkości podatku oraz składek społecznych.

Ile wynosi opłata za składkę emerytalną w UK?

Świadczenia emerytalne można uzyskać już po 10 latach, które były wykazane jako lata przepracowane dla firmy w Wielkiej Brytanii (w tym dla spółki Ltd). Istnieje możliwość, by nie płacić składek emerytalnych, a żeby miesiące te, a następnie lata były kwalifikowane i podlegały zaliczeniu do lat pracy w UK. Jeżeli temat ten Cię zainteresował, warto przeczytać artykuł o emeryturze w Anglii.

Czy obowiązuję mnie Rejestracja do EORI?

System EORI dla firm został wprowadzony dla uproszczenia procedur celnych na terenie Unii Europejskiej. Taki numer EORI potrzebuje każda spółka Ltd, który w ramach prowadzonej działalności, eksportuje bądź importuje towary do krajów spoza Unii Europejskiej. Numer EORI wydawany jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Numer EORI spółka Ltd musi zgłosić jeszcze przed nadaniem czy odebraniem towaru, inaczej transakcja nie dojdzie do skutku.

Jak szybko można zamknąć spółkę Ltd? Czy to możliwe?

Jak najbardziej spółkę można zamknąć, gdy ta nie przynosi oczekiwanych korzyści. Warto o tym wiedzieć, lecz nie warto o tym myśleć przed rejestracją firmy. Zamknięcie spółki Ltd to proces, który najlepiej powierzyć profesjonalnej kancelarii, aby było to od początku do końca dobrze zrobione. Jest kilka zasad, które spółka musi spełnić, by móc ją zamknąć. Proces ten trwa minimum 6 miesięcy. W związku, iż każdego sytuacja jest inna, najlepiej o szczegóły zapytaj swojego księgowego.

Czy mogę mieć biuro w innym kraju jednocześnie mając spółkę Ltd?

Istnieje taka możliwość, by posiadać biuro w innym kraju, równolegle prowadząc spółkę Ltd. Jeżeli punkt ten nie generuje przychodu dla firmy, a służy jedynie spotkaniom, można takie biuro jak najbardziej posiadać. Problematyczne jest rozliczanie kosztów jego wynajmu jak i pozostałych wydatków, gdyż wtedy wskazuje to na działalność operacyjną w danym miejscu, a to nie jest już zgodne z przepisami (jeśli spółka Ltd nie posiada tam oficjalnie oddziału).

Czy wymagany jest odpowiedni program księgowy dla spółki LTD?

Jeżeli planujesz prowadzić samodzielnie księgowość swojej firmy (i masz do tego odpowiednie umiejętności oraz wiedzę), to takie oprogramowanie jest niezbędne, by to robić w prawidłowy sposób. Nawet aktualni księgowi nie robią tego w arkuszu kalkulacyjnym lub kartce papieru. Profesjonalne systemy księgowe, które w dużej mierze ułatwiają pracę firmom, jak i księgowym są dedykowane danemu krajowi. Związane jest to z odrębnymi systemami podatkowymi. Jeżeli jednak zależy Ci na rozwijaniu firmy i robieniu to, co przynosi Ci zysk, warto rozważyć powierzenie księgowości profesjonalnej kancelarii. Nie tylko zaksięguje dokumenty, ale podpowie jakie są możliwości obniżenia podatku, by więcej pieniędzy zostało na rozwój Twojej firmy.

Czy bycie dyrektorem i wypłacanie pieniędzy to pobieranie pensji?

Odpowiedź na to pytanie w 90% brzmiało by Tak, gdyby nie fakt, że większość osób tak myśli. Nie każda wypłata pieniędzy ze spółki to pobieranie pensji. Jeżeli fakt ten został zgłoszony do księgowego/kadrowego i informacja ta była zgłoszona do systemu PAYE to można uznać ten czyn za wypłatę wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku niezgłoszona wypłata z konta firmowego to pożyczka ze spółki. Może również wypłata z konta firmowego być uznana jako zwrot wcześniej zainwestowanych prywatnych środków dyrektora/udziałowca, co jest naturalnym zachowaniem. Należy pamiętać, by z góry nie zakładać, iż każda wypłata pieniędzy ze spółki to wynagrodzenie. Fakt ten trzeba również odpowiednio zainicjować na firmowym rachunku bankowym. O szczegóły najlepiej zapytać swojego księgowego.

Jakie wydatki w spółce Ltd można uznać za koszt?

W spółce Ltd mamy podobnie jak w Polsce, możliwość odliczenia od dochodu niektórych wydatków. Jednak występują tu pewne różnice i zanim uznamy coś za koszty prowadzenia firmy, możemy wcześniej taki wydatek skonsultować z księgowym. Co można odliczyć od podatku?

W koszty prowadzenia firmy możemy wliczyć zakup produktów potrzebnych do działania, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ubezpieczenie, koszty podróży, reklamy, itp. Do kosztów podróży nie możemy wliczyć dojazdów do pracy, a jedynie wydatki związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu (np. dojazd do klienta w celu spotkania się z nim).

Czy Będąc 100% czasu poza granicami UK i zarządzając spółką LTD zdalnie, czy te działania są zgodne z przepisami?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UK, by zarejestrować spółkę LTD nie trzeba być brytyjskim rezydentem. To oznacza, że działalność można prowadzić z Polski, a rozliczać dochód w Wielkiej Brytanii. Kiedy więc spółka LTD będzie podlegać tylko brytyjskiemu urzędowi skarbowemu, mimo, że usługi będzie prowadzić na terenie innego kraju? Tutaj dla przedsiębiorcy kluczowe są trzy kwestie związane z Zakładem. Szersze objaśnienie czym jest zakład, można przeczytać w artykule poświęconym Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

4.2/5 - (24 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button