Kiedy spółka LTD musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

Podatek VAT inaczej nazywany podatkiem od towarów i usług to danina zastosowana po raz pierwszy w 1954 roku we Francji. W różnych państwach obowiązują odmienne regulacje dotyczące rejestracji firmy jako czynnego podatnika VAT. Sprawdź kiedy spółka LTD zobowiązana jest do dokonania takiej rejestracji.

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT wyliczany jest od wartości netto towaru lub usługi (zgodnie z obowiązującą stawką). Sumując wartość netto i kwotę podatku VAT otrzymujemy wartość brutto, którą zobowiązany jest zapłacić konsument. Oznacza to, że finalna cena produktów zawiera już podatek VAT.

Obowiązujące stawi podatku VAT w Wielkiej Brytanii to:

  • 20% (stawka podstawowa),
  • 5% (stawka zredukowana),
  • 0% (stawka zerowa).

W zależności od tego, jaki rodzaj towarów lub usług sprzedajemy należy zastosować odpowiednią stawkę podatku. Większość dóbr podlega pod podstawową stawkę, czyli 20%. 5% stawka dotyczy m.in. gazu i prądu na użytek gospodarstw domowych czy produktów i usług mających zapewnić bezpieczeństwo dzieci, a stawka 0% dedykowana jest dla ubranek i obuwia dziecięcego oraz nieprzetworzonych produktów żywnościowych.

Kiedy spółka LTD ma obowiązek zarejestrować się do VAT?

Spółka Limited musi zostać zarejestrowana jako czynny podatnik VAT po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 85 000 funtów w skali roku. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że osiągnie taki przychód w ciągu najbliższych 30 dni to również powinien dokonać rejestracji. Dla porównania w Polsce limit rejestracji do VAT wynosi 200 000 zł (w 2017 roku został podniesiony ze 150 000 zł), co oznacza że jest znacznie niższy niż ten obowiązujący w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli przedsiębiorca spełni jeden z powyższych warunków to ma obowiązek w ciągu 30 dni zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Rejestracji należy dokonać w Revenue and Customs HMRC, możliwe jest też zgłoszenie się do VAT online na stronie www.hmrc.gov.uk (w odniesieniu do większości firm). Potwierdzenie rejestracji może trwać nawet do kilku tygodni.

Kto nie musi rejestrować się do VAT bez względu na roczny obrót?

Przepisy dopuszczają również szereg zwolnień z podatku VAT dla firm świadczących m.in. usługi szpitalne, lekarskie, rekreacyjne, pocztowe czy finansowe. Takie zwolnienie nazywamy zwolnieniem przedmiotowym, a osoby prowadzące firmy nim objęte nie muszą zwracać uwagi na swój obrót w odniesieniu do ewentualnej rejestracji do VAT.

Podatek VAT w punktu widzenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca dostarczający towary lub usługi zobowiązany jest określić wartość podatku VAT oraz odprowadzić go do odpowiedniego urzędu. Wpłacie podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy podatkiem należnym (doliczonym do ceny sprzedawanych przez nas dóbr), a podatkiem naliczonym (płacimy go przy zakupach towarów i usług niezbędnych w działalności, podatek zostaje bowiem naliczony przez kontrahenta, od którego kupujemy produkty).

Prawo do odliczenia podatku VAT ma na celu uchronienie osób prowadzących firmy przed wielokrotnym opodatkowaniem tego samego produktu w obrocie między przedsiębiorcami. Finalnie ciężar podatku VAT ma ponieść ostateczny odbiorca, czyli zazwyczaj konsument.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym suma podatku VAT od zakupów jest wyższa od podatku VAT ze sprzedaży, przedsiębiorca nie płaci podatku. W razie nadpłaty osoba prowadząca firmę w Anglii może wystąpić o zwrot tego podatku.

Zalety rejestracji do VAT

Obowiązek rejestracji do VAT nie musi być dla nas niekorzystny. Bycie czynnym podatnikiem VAT wiąże się z większą ilością formalności, ale ma również wiele plusów z punktu widzenia przedsiębiorcy. Możliwość odliczenia podatku VAT jest jedną z głównych zalet bycia vatowcem. Dodatkowo właściciele innych firm zarejestrowanych do VAT wolą nabywać towary czy usługi od vatowców, gdyż dzięki temu mogą odliczyć podatek od swoich zakupów. Rejestracja jako czynny podatnik VAT może również wpłynąć na prestiż firmy.

Warto wiedzieć, że część osób prowadzących spółki LTD w Wielkiej Brytanii decyduje się na dobrowolną rejestrację do VAT. Formalności są wówczas trudniejsze do spełnienia. Trzeba mieć na uwadze, że aby ubiegać się o rejestrację do VAT w Anglii trzeba aktywnie działać na brytyjskim rynku. Firmy są dokładnie weryfikowane przez urzędy w celu ograniczenia wyłudzeń tego podatku.

[ssba-buttons]

5/5 - (6 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button