Czy można mieć firmę w Polsce i zagranicą?

firma zagranicąCzy właściciel firmy w Polsce może prowadzić działalność poza granicami kraju? Co z podatkami, ubezpieczeniem społecznym i innymi formalnościami? Sprawdźmy czego należy dopilnować i jakich zasad przestrzegać.

Niższe podatki, większe marże, mniejsze obciążenia różnymi daninami, ograniczona biurokracja oraz dostęp do nowych klientów – to wszystko atrakcyjne argumenty za prowadzeniem biznesu poza Polską. Wielu przedsiębiorców przymierza się do wejścia na nowe rynki, a jednocześnie nie chce likwidować działalności w kraju.

Dobra wiadomość: można mieć firmę w Polsce i zagranicą jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących m.in. podatków i ZUS.

Jak prowadzić działalność́ gospodarczą w innym państwie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Wielkiej Brytanii

Każdy Polak może korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – to oznacza również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w każdym kraju unijnym oraz na terenie EOG i Szwajcarii.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z prowadzeniem biznesu w Wielkiej Brytanii – kluczowe informacje przedstawimy poniżej. Warto przypomnieć, że do EOG należą (poza państwami UE): Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Działalność gospodarcza w UE – zasady

Dla przedsiębiorców, którzy planują prowadzenie biznesu za granicą rejestracja działalności w innym kraju nie jest jedynym rozwiązaniem. Nie ma też obowiązku zakładania zagranicznej filii lub oddziału.

Rozważając sprzedaż usług lub towarów na terenie państw należących do UE mamy do wyboru:

  • sprzedaż towarów poprzez firmę zarejestrowaną w Polsce,
  • świadczenie usług transgranicznych – dla firm prowadzących działalność usługową w Polsce (na zasadzie samozatrudnienia lub delegowania pracownika), obowiązuje zasada tymczasowości świadczenia takich usług,
  • zarejestrowanie działalności gospodarczej w wybranym kraju unijnym – na zasadach obowiązujących jego obywateli,
  • założenie za granicą oddziału/przedstawicielstwa polskiej firmy.

Najwygodniejszymi rozwiązaniami są dwie pierwsze opcje. Jednak wielu przedsiębiorców może znaleźć argumenty za przeniesieniem siedziby firmy do innego państwa. Mogą oni chcieć być np. lepiej postrzegani na rynku międzynarodowym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności i wybrać kraj, w którym płaci się niższe podatki, kwota wolna jest wyższa lub nie ma obowiązkowego podatku z tytułu ZUS.

Pośrednim rozwiązaniem jest założenie przedstawicielstwa lub otwarcie oddziału w innym kraju. W takiej sytuacji główna działalność gospodarczą nadal będzie prowadzona w Polsce.

Własna działalność w Wielkiej Brytanii

Krajem bardzo atrakcyjnym dla przedsiębiorców jest od lat Wielka Brytania. Brexit tego nie zmienił. Brytyjski system prawno-fiskalny jest przyjazny dla właścicieli firm, a jednocześnie daje możliwość świadczenia usług, czy też sprzedaży towarów poza jej granicami. Do największych zalet należy m.in.:

  • wysoka kwota wolna od podatku – w UK przedsiębiorcy płacą podatek dopiero po przekroczeniu 12 570 funtów rocznie (ok. 69 900 zł),
  • brak obowiązkowego ZUS – składkę należy opłacić, kiedy dochód przekroczy 8 844 funty rocznie (49 180 zł),
  • przejrzysty system podatkowy, ograniczona biurokracja i stabilne prawo.

Obywatel i polski rezydent może zarejestrować działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii po dopełnieniu formalności. W większości przypadków mowa jest o prostej, możliwej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company – LTD), czy brytyjskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.).

Spółka LTD – zasady funkcjonowania

Jedną z najchętniej wybieranych jest spółka LTD. Formalności ograniczone są do minimum, a właściciel Limited Company może prowadzić firmę mieszkając na stałe w Polsce. Podstawowy warunek: brak zakładu produkcyjnego/biura w Polsce oraz brak pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Spółka musi mieć również brytyjski adres siedziby.

W spółce LTD przedsiębiorca może być jej właścicielem, jedynym udziałowcem oraz pełnić w niej rolę dyrektora. Warto dodać, że spółka Limited jest osobnym bytem prawnym i jej właściciel nie odpowiada prawnie za jakiekolwiek przedsiębiorcze spory. Wspólnicy spółki Limited odpowiadają za firmowe długi wyłącznie do wysokości wniesionych przez siebie wkładów (minimalny kapitał wynosi w spółce LTD tylko 1 funt).

Jak już wspomnieliśmy, rejestracja firmy w UK, w tym Limited Company nie jest skomplikowana. Jednak zamiast samemu wertować przepisy, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii, która przeprowadzi rejestrację szybko i bezbłędnie.

W którym kraju trzeba płacić ZUS?

Mam firmę w Polsce, a jednocześnie sprzedaję usługi/towary za granicą – co z moim ZUS i podatkiem dochodowym?

Z zasady przedsiębiorcę obowiązują przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego kraju, w którym podejmuje działalność gospodarczą.

Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który sprzedaje towary lub usługi w różnych krajach. Kluczowe będzie ustalenie, gdzie wykonuje znaczną część działalności. Jeżeli to Polska, to ma opłacić składki w ZUS.

Jak ocenić, co to jest “znaczna część”? Przedsiębiorca bierze pod uwagę m.in. obrót, dochód, czas pracy, liczbę świadczonych usług. Jeżeli np. najwięcej czasu przedsiębiorca poświęca na pracę w Polsce, to podlega pod polski ZUS. Jeżeli większość pieniędzy pochodzi z pracy zagranicznej, prawdopodobnie właściciel firmy będzie musiał rozważyć i tamtejsze regulacje.

Dla przedsiębiorcy, który wykonuje znaczną część pracy poza krajem zamieszkania istotne jest ustalenie w jakim kraju znajduje się jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (gdzie przebywa najbliższa rodzina, gdzie właściciel firmy czerpie największe dochody).

Warto pamiętać, że przedsiębiorca, który prowadzi firmę w Polsce przez przynajmniej 2 miesiące i przeniesie ją do innego państwa na maksymalnie rok, to nadal może opłacać składki w ZUS (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Co z ZUS w Wielkiej Brytanii?

Jeżeli firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii (np. jako spółka LTD), to jej właściciela obowiązują również brytyjskie przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego. W UK nie ma obowiązku opłacania składek na tamtejszy ZUS. Takie zobowiązanie pojawi się w momencie, kiedy dochód jednego dyrektora przekroczy 8 844 funty rocznie (49 180 zł).

Firma w Polsce i zagranicą. Gdzie płacić podatek dochodowy

Osoba fizyczna płaci podatek dochodowy w miejscu zamieszkania dla celów podatkowych (zasada rezydencji). Jeżeli właściciel firmy mieszka np. w Polsce – ma tu centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywa na terenie kraju ponad 183 dni w roku podatkowym – prawdopodobnie zapłaci podatek również w Polsce. Należy pamiętać, że spółka to osobowość prawna, a nie fizyczna, dlatego tego typu podmioty charakteryzują się innymi zasadami rozliczenia aniżeli jej zarząd.

Co z prowadzeniem biznesu w różnych krajach? Takie sytuacje regulują przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także kolejne zmiany przepisów międzynarodowych, już w konwencji nie ujętych:

  • w Polsce zwolnione są z daniny dochody osiągnięte w drugim państwie, zeznanie podatkowe należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym, jeżeli również w Polsce zostały osiągnięte dochody opodatkowane skalą podatkową (metoda wyłączenia z progresją),
  • podatek od zagranicznego dochodu płacony jest w Polsce, ale odlicza się podatek zapłacony za granicą (metoda proporcjonalnego odliczenia).

Jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego, jeżeli przedsiębiorca ma polską rezydencję podatkową – mieszka w Polsce/ma tu centrum interesów osobistych – a otrzymuje wynagrodzenie z Wielkiej Brytanii (np. jest właścicielem spółki LTD)?

Spółka LTD rozlicza własny zysk – Corporation Income – na zasadach brytyjskiego podatku Corporation Tax.

Dochód uzyskiwany przez polskich rezydentów (w ramach podatku PIT) jest opodatkowany przez polskich rezydentów podatkowych również w Polsce według skali podatkowej: 17% i 32% – po odliczeniu podatku uiszczonego w UK. Obowiązuje zatem metoda odliczenia proporcjonalnego.

Odliczenie możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie, a ulga abolicyjna przysługuje do 1 360 zł.

Uwaga:
Należy pamiętać, iż powyższy artykuł zawiera ogólne zasady w dużym uproszczeniu. Każdy ma inną sytuację, każdy przypadek jest inny. Konieczność przeanalizowania z doświadczonym ekspertem podatkowym indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy przed podjęciem kolejnych kroków, której to konsultacji nie zastąpi artykuł o długości 7400 znaków.
.

4.9/5 - (19 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button