Rozliczenie Self-Assessment, czyli wszystko co musi wiedzieć Sole Trader w UK.

podatki ukChoć Wielka Brytania nadal jest jedną z najbardziej popularnych destynacji, którą nie tylko rodzimi obywatele, ale również obcokrajowcy chętnie wybierają jako najlepsze miejsce do zarejestrowania i prowadzenia działalności, nawet w tym otwartym na ułatwienia biznesowe kraju trzeba płacić podatki i składać coroczne zeznania. Jedną z dostępnych metod rozliczenia się z HMRC jest self-assessment. Czym się odznacza i kogo dotyczy ta deklaracja podatkowa?

Czym jest Self-Assesment?

Znaczna część angielskich obywateli, zarówno pracodawców, jak i pracowników, rozlicza się przy wykorzystaniu tak zwanego systemu PAYE, czyli Pay As You Earn. Ten mechanizm ułatwia współpracę z HMRC, ponieważ zarówno podatek wynikający z uzyskania dochodu, jak i składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc automatycznie potrącane z wynagrodzenia pracownika, który w skali roku przekroczył pierwotny próg finansowy wynoszący w okresie rozliczeniowym 2019-2020 równowartość 8 632 funtów.

Oczywiście, warunkiem skorzystania z tej metody rozliczenie jest posiadanie jakiegokolwiek stosunku pracy, na przykład wynikającego z umowy o pracę. A jak rozliczyć się z HMRC w przypadku, kiedy uzyskujemy dochód wynikający z prowadzenia własnego biznesu jednoosobowego bądź też pochodzący z innych niż zatrudnienie źródeł?

Rozliczenie Self-Employed, czyli obowiązek osoby samozatrudnionej w UK

Również do takiej formy działalności stosowane rozliczenie podatkowe Self-Assessment, które jest niczym innym jak brytyjską deklaracją podatkową (brytyjskim odpowiednikiem polskiej deklaracji PIT – w skrócie Personal Income Tax). Jej terminowe złożenie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku rozliczenia się z brytyjskim Urzędem Skarbowym, czyli HM Revenue & Customs.

Wiemy już, w jaki sposób rozliczają się osoby posiadające w UK działalność tak zwaną Self-Employed, czyli angielską siostrę polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej i do kiedy powinny to zrobić. Czy jednak samozatrudnieni w UK to jedyna grupa, która podlega pod obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej?

Kogo dotyczy Self-Assessment?

Jak już zostało wspomniane wyżej, deklaracja podatkowa Self-Assessment dotyczy osób samozatrudnionych na terenie UK. W rozumieniu brytyjskiego prawa każda osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i która w danym roku podatkowym osiągnęła dochód większy niż 1000 funtów. Zarobek liczony jest oczywiście jeszcze przed skorzystaniem z przysługujących na terenie Anglii ulg podatkowych i odjęciem określonych kwot.

Sole-Traderzy nie są jednak jedyną grupą, która zobowiązana jest do złożenia dokumentu Self-Assessment. Do osób rozliczających się za pomocą tej deklaracji zalicza się również partnerów w partnerstwie biznesowym (Parterships), ale także osoby otrzymujące dywidendy, wynajmujące posiadane nieruchomości, osoby uzyskujące korzyści finansowe z tytułu inwestycji czy posiadające oszczędności większe niż 10 000 funtów, a także uzyskujące dochód na podstawie pracy poza granicami Wielkiej Brytanii, prowizji czy napiwków.

Istotny jest fakt, że również dyrektor zgłoszony do rozliczeń Self-Assessment zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w UK.

Korzyści płynące ze złożenia rocznego rozliczenia w UK

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że roczne rozliczenie w formie zeznania podatkowego w UK Self-Assessment jest dokumentem uprawniających do przyznania wspomnianych wcześniej ulg podatkowych. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi tego rozliczenia zajrzyj tutaj.

Co więcej, formularz Self-Assessment pozwala udowodnić osobom prowadzącym brytyjski odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej i posiadającym potomstwo, że są one uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego lub mogą ubiegać się o bezpłatną opiekę na dziecko.

Konsekwencje, jeżeli Self-Assessment nie zostanie złożone w terminie?

Co można rozumieć poprzez terminowe złożenie deklaracji Self-Assessment? Zacznijmy od tego, że klamry brytyjskiego roku podatkowe bazują na zupełnie innych datach niż na przykład w Polsce. O tyle, o ile w Polsce okres rozliczeniowy dla osób fizycznych zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, o tyle na terenie Wielkiej Brytanii za rok podatkowy przyjmuje się cykl pomiędzy 6 kwietnia roku bieżącego a 5 kwietnia roku następnego.

W związku z tym, że angielski okres rozliczeniowy jest inny, inny będzie też czas na złożenie deklaracji podatkowej Self-Assessment. Dostarczenie dokumentu do HMRC może odbyć się zarówno drogą tradycyjną, jak i kanałem elektronicznym i to właśnie od sposobu złożenia brytyjskiego odpowiednika dobrze znanego Polakom PIT-u będzie zależeć ostateczny termin załatwienia podatkowych formalności. Jeżeli zdecydujemy się na przestawienie zeznania osoby płacącej podatek przez Internet, możemy to zrobić aż do 31 stycznia następnego roku. W sytuacji, kiedy wolimy rozliczyć się z HM Revenue & Customs metodą papierową, możemy tego dokonać jedynie do końca października tego samego roku, co kończący się rok podatkowy.

HM Revenue and Customs (HMRC) musi otrzymać Twoje zeznanie podatkowe i wszelkie należne pieniądze przed upływem terminu. Ostatni rok podatkowy rozpoczął się 6 kwietnia 2019 r. I zakończył 5 kwietnia 2020 r. Podatnik otrzyma karę w wysokości 100 funtów, jeśli zeznanie podatkowe jest opóźnione do 3 miesięcy lub urząd nie otrzyma zapłaty podatku w terminie. Dodatkowo po 3 miesiącach może zostać naliczona kara kolejnych 100 funtów i odsetki od niezapłaconego podatku. Podatek wynikający z rocznego rozliczenia Self-Assessment powinien być zapłacony do 31 stycznia roku następującego po zakończonym roku podatkowych niezależnie od formy składania rozliczenia.

Dokumenty, które należy dołączyć do Self-Assessment

Do złożenia deklaracji Self-Assessment konieczne jest posiadanie niezbędnych dokumentów. Przedsiębiorca prowadzący firmę na podstawie Sole-Trader obligatoryjnie musi przechowywać wszystkie rachunki i faktury ze sprzedaży za rok podatkowy, z którego będzie się rozliczał. W sytuacji, kiedy biznesmen jest zarejestrowany jako płatnik VAT, powinien posiadać również rejestry podatku od towarów i usług.

Niezbędna będzie dokumentacja potwierdzająca inny dochód osobisty, na przykład ten z tytułu umowy o pracę. Ważne jest także przechowywanie kwitów, które będą potwierdzeniem realizacji wydatków biznesowych, takich jak podróże służbowe czy narzędzia potrzebne do sprawnego i prawidłowego pełnienia obowiązków branżowych.

Osoby, których działalność bazuje na brytyjskim samozatrudnieniu Sole Trader, muszą spełnić swój obywatelsko-biznesowy obowiązek i rozliczyć się z brytyjskim Urzędem Skarbowym. Self-Assessment jest jednak jedną z kilku dostępnych opcji. Być może inna forma prowadzenia własnej firmy okaże się lepszym wyborem: https://www.taxangels.pl/kontakt/.

4.9/5 - (8 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button