Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresjąOsoby objęte nieograniczonym obowiązkiem na terenie Rzeczpospolitej mogą również zarabiać za granicą. Jeżeli uzyskujesz dochody w Anglii, z których rozliczasz się w Polsce, przed złożeniem zeznania rocznego powinieneś sprawdzić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Anglią. W odniesieniu do zarobków uzyskanych w Wielkiej Brytanii należy stosować metodę wyłączenia z progresją.

Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?

Rozróżniamy dwie podstawowe metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metodę wyłączenia z progresją,
 • metodę proporcjonalnego odliczenia.

Dochody uzyskane w Anglii należy rozliczać używając metody wyłączenia z progresją, którą omówimy w artykule. Stosujemy ją wyłącznie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na terenie Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy uzyskaliśmy tylko dochody, do których stosowana jest metoda unikania podwójnego opodatkowania, czyli nie zostały osiągnięte żadne dochody na terenie Rzeczpospolitej opodatkowane na zasadach ogólnych to nie trzeba składać zeznania rocznego, w którym należałoby wykazać te zagraniczne dochody.

Ideą metody wyłączenia z progresją jest rezygnacja stron z własnego roszczenia podatkowego w stosunku do dochodów opodatkowanych w drugim państwie oraz zobowiązanie podatnika do uwzględnienia tych dochodów przy obliczaniu stopy procentowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych w kraju, w którym jest on objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Podsumowując, możemy stwierdzić że dochody, które uzyskaliśmy na Wyspach korzystają ze zwolnienia z podatku na terenie Rzeczpospolitej. Z drugiej jednak strony te zagraniczne dochody decydują o stawce podatku, którą stosujemy do wyliczenia wysokości podatku do zapłaty od dochodów osiągniętych w Polsce.

Obliczanie stawki podatku na podstawie metody wyłączenia z progresją – przykład

Przy następujących założeniach:

 • podatnik objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce
 • dochody w wysokości 40 000 zł uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii (opodatkowane w Anglii),
 • dochody otrzymane na terenie Rzeczpospolitej wynoszą 30 000 zł,
 • podatnik nie płacił w Polsce żadnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Stawkę podatku, jaką należy opodatkować dochody uzyskane na terenie Polski obliczamy w następujący sposób:

 1. Sumujemy dochody z Wielkiej Brytanii i Polski.
  40 000 zł + 30 000 zł = 70 000 zł
 2. Wyliczamy hipotetyczny podatek w Polsce na zasadach ogólnych.
  (70 000 zł x 18%) – 556,02 zł = 12 600 – 55,02 = 12 043,98 zł
 3. Obliczamy rzeczywistą stopę procentową podatku.
  (12 043,98 zł : 70 000 zł) x 100% = 17,21 %
 4. Stopę procentową ustaloną w poprzednim punkcie wykorzystujemy do obliczenia podatku do zapłaty w Polsce.
  (30 000 zł x 17,21%) – 556,02 zł = 5 163 zł – 556,02 zł = 4 606,98 zł

Zwróćmy uwagę na to, że stopa procentowa, którą uzyskaliśmy stosując metodę wyłączenia z progresją jest niższa od standardowej obowiązującej w Polsce stopy procentowej podatku dochodowego. Dochody uzyskane poza granicami kraju mogą zarówno wpłynąć na wyższy podatek do zapłaty, jak również go obniżyć.

[ssba-buttons]

4.9/5 - (29 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button