Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowaniaUmowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (z ang. Double Taxation Agreeement) pomiędzy Polską a Wielką Brytanią zwana również Konwencją, to akty prawne regulujące ustalenie rezydencji podatkowej, podpisane 20 lipca 2006 roku. Ostatnia jej aktualizacja i ratyfikacja przez oba Państwa miała miejsce w 2018 roku. Zgodnie z nimi, określone zostaje właściwe miejsce opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii przez polskich rezydentów.

Jaką rolę pełni Konwencja?

Przedsiębiorcy polscy, którzy prowadzą działalność w postaci spółki Ltd w Wielkiej Brytanii, dzięki przepisom konwencji unikają podwójnego opodatkowania. Prowadzenie firmy za granicą rodzi obowiązek podatkowy w danym państwie. Jednak zamieszkanie na terenie Polski, obliguje do odprowadzania podatku w kraju, gdzie prowadzone jest codzienne życie. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwia rozliczanie się w kraju, w którym dochody są osiągane. Konwencja rozstrzyga konflikt rezydencji podatkowych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Ustala rodzaje dochodu, zysku, majątku i określa sposób ich rozdziału, a także zasady postępowania pomiędzy organami podatkowymi państw.

Do najważniejszych ustaleń i rozstrzygnięć Konwencji dotyczących spółki LTD i ich dyrektorów należą:

  • rezydencja podatkowa,
  • podatek od dywidend,
  • podatek od pensji,
  • określenie zakładu,
  • oraz określenie magazynu.

Rezydencja podatkowa spółki LTD.

Rezydencja podatkowa spółki LTD różni się od rezydencji podatkowej osoby fizycznej. W przeciwieństwie do osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii (self-employed), dyrektor spółki LTD nie ma obowiązku przebywania na wyspach przez 183 dni w roku, ani posiadania tam centrum interesów życiowych. Tu główną rolę odgrywa adres rejestracji spółki, a także siedziba zarządu. Za siedzibę zarządu uważa się miejsce podejmowania decyzji, czyli zebrań, z których sporządzany jest protokół.

Dywidendy.

Dywidendy wypłacane przez spółkę z siedzibą w UK praktycznie zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątkiem są spółki zależne, które posiadają więcej niż 10% udziałów, wtedy zasady opodatkowania są inne. W przypadku osób fizycznych, a tych zdecydowanie jest najwięcej jako udziałowców spółek Ltd (są oni często też dyrektorami własnych firm. Właściciel spółki w takim przypadku posiada większy procent udziałów, i obowiązuje go podatek dochodowy od dywidend zarówno w UK, jak i w Polsce. Zgodnie ze zmianami które weszły w 2018 roku, dywidendy wypłacane przez spółkę LTD, po przekroczeniu 2000 GBP podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W UK wysokość podatku zależy od przedziału, w jakim mieści się całkowity dochód, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku. Jeżeli odbiorca dywidend mieszka na terenie Polski, wtedy opłaca tu zryczałtowany podatek dochodowy od otrzymanych dywidend. Dywidendy poniżej kwoty 2000 GBP nie podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. Dla polskich rezydentów otrzymana kwota w ramach dywidendy będzie wiązała się z zapłatą łączną podatku na poziomie 34,4%, uwzględniając podatek dochodowy „Belki” od dywidend w Polsce wraz z brytyjskim Corporation Tax. Podatek ten pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Przychód z tytułu dywidend nie łączy się z innymi dochodami.

Reasumując, dywidendy nie są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy ze spółki. O wiele lepszą metodą jest wypłata środków z tytułu reprezentowania spółki i pensja dyrektorska.

Pensje dyrektorskie.

Wynagrodzenia dyrektorów, ich opodatkowanie oraz rozliczenie w myśl zapisów Artykuł 15. Konwencji, w spółce LTD zarejestrowanej w UK podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.:

„Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.”

Dyrektor, który w ciągu roku podatkowego osiągnął dochody również z innych źródeł na terenie Polski, podatek od tych właśnie źródeł rozlicza w Polsce płacąc stawkę podatku wyliczanego na podstawie dochodu całościowego, osiągniętego zarówno za granicą jak i Polsce. Zgodnie z Konwencją, pensja dyrektora spółki LTD zwolniona jest z opodatkowania w Polsce, jeżeli nie posiada on na jej terenie Zakładu.

Zakład.

W rozumieniu Konwencji, a dokładniej Artykułu 5:

„Za zakład uznaje się stałą placówkę, w której prowadzi się działalność całościowo lub częściowo. Obejmuje on siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej, gazu, kamieniołom, a także inne miejsca wydobywania zasobów naturalnych. Zakładem jest plac budowy lub prace budowlane i instalacyjne, o ile trwają dłużej niż rok.”

Zgodnie z Konwencją zakładem jest placówka bezpośrednio przyczyniająca się do powstania dochodu. Jeżeli przyjmuje się w niej i obsługuje klientów, produkuje coś, wytwarza, naprawia, zostanie to zakwalifikowane jako zakład.
Wyłączeniu podlega utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa działalności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym.

Magazyn.

Czy magazyn spółki Ltd jest Zakładem i spowoduje konieczność rozliczania się w miejscu składowania?

Artykuł 5. Konwencji stwierdza jasno, że za Zakład nie uznaje się użytkowania placówek służących wyłącznie do składowania, wystawiania, dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa.

„Za Zakład nie uznaje się utrzymywania zasobów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostawy.”

Również utrzymywanie zasobów dóbr i towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo nie jest zakładem. Podobnie jak utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr i towarów lub zbierania informacji dla przedsiębiorstwa.
Utrzymywanie placówki w celu prowadzenia wymienionych czynności nie jest uznawane za Zakład.

Uprzywilejowanie pracowników naukowych i studentów

O tym „Kto może zarejestrować spółkę Ltd” opisaliśmy szeroko w osobnym artykule. Uprzywilejowaną grupą niewymienioną w nim są naukowcy, nauczyciele i pracownicy badawczy, którzy przebywają, nauczają lub prowadzą badania w UK trwające powyżej 2 lat. Ich wynagrodzenie zwolnione jest z podatku w Polsce. Podobnie jak stypendia i inne świadczenia wypłacane na utrzymanie i kształcenie studentów. Wolne zawody nie są zobowiązane do posiadania statusu rezydenta. Każda działalność gospodarcza niewymagająca Zakładu w Polsce, a zarejestrowana w formie spółki LTD w UK, daje możliwość skorzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku.

Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowaniu sprzyja optymalizacji podatkowej i zakładaniu spółek LTD na wyspach, a osoby pracujące zdalnie oraz reprezentanci wolnych zawodach nieposiadający w Polsce fizycznego zakładu i niezatrudniający innych na etat lub umowę zlecenie, mogą skorzystać z możliwości rozliczania się w UK.

5/5 - (4 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button