Jakie są różnice i podobieństwa w kontrolach skarbowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

kontrole skarboweKontrole skarbowe w Polsce wielu przedsiębiorcom kojarzą się negatywnie. Postępowania kontrolne często wszczynane są w sytuacji, kiedy organ podatkowy ma podejrzenia dotyczące poprawności rozliczeń danego podatnika. W Polsce występują dwa rodzaje kontroli, a mianowicie:

– kontrola podatkowa,

– kontrola celno-skarbowa.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie prawidłowości rozliczeń i wywiązywania się z obowiązków wobec urzędów, a zatem zweryfikowanie czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa podatkowego. Kontrole celno-skarbowe wszczynane są w poważniejszych przypadkach, czyli dotyczących przestępstw podatkowych, karuzel VAT lub szczególnie skomplikowanych kwestii.

Kontrole skarbowe przeprowadzane w Wielkiej Brytanii mają na celu przede wszystkim zweryfikowanie czy przedsiębiorca płaci należne podatki, składa terminowo deklaracje i przestrzega przepisów.

Czas trwania kontroli

Kontrola podatkowa w Polsce nie może trwać dłużej niż 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych w skali roku, a kontrola celno-skarbowa nie dłużej niż 3 miesiące. Co więcej termin obu postępowań może zostać wydłużony, o czym przedsiębiorca jest informowany pisemnie. Teoretycznie urzędnicy mają obowiązek zakończyć kontrolę podatkową i celno-skarbową bez zbędnej zwłoki, postępując zgodnie z zasadą szybkości. Niestety, zdarza się, że postępowanie kontrolne prowadzone przez polskie organy podatkowe przedłuża się bezpodstawnie. Co prawda podatnik ma wówczas prawo do złożenia ponaglenia lub skargi, jednak musi przy tym trzymać się ściśle określonych zasad oraz nie ma pewności, że takie działanie przyniesie oczekiwane rezultaty, czyli skrócenie czasu kontroli.

Kontrole skarbowe w Wielkiej Brytanii są stosunkowo rzadkie, gdyż co do zasady przeprowadzane są raz na pięć lat. Zazwyczaj postępowanie kontrolne przyjmuje formę rozmowy telefonicznej, mającej na celu sprawdzenie czy przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Może się oczywiście zdarzyć, że urzędnik będzie chciał skontrolować dokumenty księgowe osobiście, w takim wypadku przedsiębiorca zostaje wcześniej poinformowany o terminie przeprowadzenia kontroli w firmie. W przypadku, gdy HMRC będący odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego wykryje błędy w rozliczeniu, może wezwać przedsiębiorcę do zapłaty zaległego podatku w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania. W razie nadpłaty podatku, nadwyżka zostaje zwrócona na konto przedsiębiorcy.

Firma prowadzona w Anglii może być podczas kontroli reprezentowana przez biuro rachunkowe, dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić biuro, któremu powierzamy swoje rozliczenia.

Tax Angels – biuro rachunkowe w Wielkiej Brytanii

Sposób przeprowadzania kontroli w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Kontrole przeprowadzane w Polsce często utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Przedłużające się bez podstaw postępowania kontrolne mogą nawet przyczynić się do zmniejszenia zysków w firmie.

Urzędnicy wszczynający kontrole skarbowe w UK szanują czas przedsiębiorcy i dokładają wszelkich starań, aby nie przeszkadzać mu w prowadzeniu firmy. Zdają sobie sprawę z tego, że posiadanie własnego biznesu wymaga czasu i skupienia, a każde przedsiębiorstwo nastawione jest na rozwój. Nie chcą zatem zakłócać pracy podatnika i utrudniać mu osiągania bieżących zysków, równocześnie dbając o to, aby każdy przedsiębiorca wywiązywał się ze swoich obowiązków i płacił podatki w UK.

Podczas toczącego się postępowania kontrolnego celem polskich urzędników jest zazwyczaj znalezienie błędów i nałożenie kar finansowych na przedsiębiorcę. Pomyłka w rozliczeniu dla urzędników oznacza zwykle świadome działanie przedsiębiorcy, którego celem jest uniknięcie podatku. Urzędnicy często nie dopuszczają myśli, że błędy się zdarzają, a nie każdy błąd to działanie z premedytacją, które należy surowo karać. Nic więc dziwnego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej obawia się kontroli, nawet jeżeli na co dzień przestrzega przepisów, terminowo opłaca podatki i wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec urzędów. Postawa urzędnika szukającego nieprawidłowości w naszej firmie może zatem budzić obawę i niepewność co do rezultatu przeprowadzanej kontroli podatkowej czy celno-skarbowej.

urząd skarbowy

Niejasność polskich przepisów kontra dostosowanie brytyjskich regulacji prawnych do sytuacji gospodarczej panującej w kraju

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Polsce często skarżą się na niejasne regulacje prawne. Polskie przepisy skonstruowane są w sposób ogólnikowy i nie są na bieżąco dostosowywane do sytuacji gospodarczej panującej w kraju. Najlepszym tego przykładem może być podejście Ministerstwa Finansów i organów podatkowych do handlu kryptowalutami. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem wirtualnymi walutami napotkali na swojej drodze biznesowej wiele przeszkód przy rozliczeniu zakupu, sprzedaży i wymiany kryptowalut. Stanowisko Ministerstwa Finansów i organów podatkowych niejednokrotnie było zmieniane, zazwyczaj na niekorzyść podatnika, zniechęcając w ten sposób przedsiębiorców do prowadzenia biznesu w Polsce. Zupełnie inaczej do handlu wirtualnymi walutami podszedł rząd brytyjski i tamtejsze urzędy. Reakcja na zmieniające się trendy w gospodarce była błyskawiczna, a przepisy zmodyfikowane tak, aby przedsiębiorcy nie mieli żadnych trudności z rozliczeniem obrotu kryptowalutami.

Więcej na temat rozliczenia kryptowalut w Polsce i Wielkiej Brytanii tutaj.

Ogólnie rzecz biorąc, brytyjskie przepisy w przeciwieństwie do polskich skonstruowane są w sposób jasny i nie pozostawiający miejsca na domysły, pozwalając przedsiębiorcom zająć się tym co dla nich najważniejsze, czyli prowadzeniem biznesu, bez zbytniego angażowania czasu na weryfikację przepisów czy występowanie z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji. W Polsce na porządku dziennym są bowiem sytuacje, gdy te same przepisy i podobne przypadki interpretowane są zupełnie różnie przez organy podatkowe.

Podsumowując, możemy stwierdzić że HMRC to instytucja pilnująca, aby przedsiębiorcy płacili podatki, ale starająca się polubownie rozwiązywać spory i nie utrudniać prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy w Anglii zyskują zatem spokój i mogą w pełni skupić się na swoim biznesie.

5/5 - (4 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button