Spółka LTD a pracownicy w Polsce – czy to możliwe?

firma w angliiPrzepisy obowiązujące w Polsce nie są sprzyjające dla przedsiębiorców, dlatego coraz więcej osób zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Działalności rejestrowane na Wyspach to nie tylko małe, jednoosobowe firmy, ale coraz częściej duże przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku firmy w Wielkiej Brytanii nie każdy rodzaj umowy może zostać zawarty z osobą wykonującą pracę na terenie Polski. W artykule omawiamy dostępne możliwości zatrudnienia pracownika w spółce Limited.

Współpraca z innymi firmami na podstawie faktury

W biznesie bardzo często mamy do czynienia z podejmowaniem współpracy z innymi kontrahentami. Nie zawsze są to przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowane firmy w tym samym państwie. Coraz częściej w obiegu gospodarczym zdarza się, że współpracujemy z firmami spoza naszego kraju. Właściciel spółki Limited może zatem rozliczać się ze swoimi kontrahentami posiadającymi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski na podstawie faktury VAT. Współpraca z podwykonawcami z Polski to najczęściej stosowane rozwiązanie wśród właścicieli spółek LTD korzystających w swoim biznesie z pomocy osób zamieszkujących na terenie Polski.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że współpraca z firmami z innych państw wiąże się z koniecznością zapoznania się z przepisami umożliwiającymi prawidłowe wystawienie faktury i jej rozliczenie (zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy).

Umowa o dzieło – forma i sposób opodatkowania

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy zlecającym dzieło, a osobą przyjmującą zlecenie wykonania tego dzieła, zwanym również wykonawcą. Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia w momencie wykonania i oddania dzieła. W zależności od ustaleń między stronami, wynagrodzenie wypłacane jest przez zlecającego w określonym czasie po przyjęciu i zaakceptowaniu dzieła. Umowa o dzieło jest możliwa do zawarcia przez właściciela spółki LTD z osobą będącą rezydentem i posiadającą miejsce zamieszkania w dowolnym kraju.

Nie ma przeciwwskazań aby umowa została zawarta w języku polskim, angielskie przepisy nie nakładają na dyrektora spółki LTD konieczności sporządzenia konkretnej formy umowy z pracownikiem, możemy zawrzeć ją nawet ustnie czy mailowo.

Umowa o dzieło zawarta z osobą posiadającą swoją rezydenturę podatkową/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej, powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Oznacza to, że pracodawca, czyli właściciel spółki Limited zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w kwocie brutto. Wykonawca dzieła, różnicę pomiędzy kwotą brutto, a kwotą netto samodzielnie wpłaca do urzędu skarbowego, jednak dopiero po zakończeniu roku podatkowego, równocześnie ze złożonym zeznaniem podatkowym. Dyrektor spółki Limited nie może samodzielnie zająć się formalnościami związanymi z rozliczeniem podatku za wykonawcę dzieła ponieważ nie jest płatnikiem podatku w Polsce. Ze względu na dodatkowe formalności osoby podejmującej współpracę ze spółką LTD z Wielkiej Brytanii jest to pewna niedogodność, jednak warto zwrócić uwagę na to, że kwotę podatku do urzędu skarbowego należy przekazać dopiero po zakończeniu roku, co oznacza że w jego trakcie możemy nią swobodnie dysponować.

Pracownik zatrudniony jako dyrektor spółki LTD

Trzecim dostępnym rozwiązaniem zatrudnienia pracownika z Polski w spółce LTD zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii jest zatrudnienie kolejnego dyrektora w tej spółce. Spółka Limited charakteryzuje się tym, że może być prowadzona wyłącznie przez jednego dyrektora, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących samodzielnie prowadzić firmę. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby w razie potrzeby zatrudnić drugiego lub kolejnego dyrektora, który może występować w charakterze wspólnika, ale także pracownika.

Zastosowanie takiego rozwiązania w celu zatrudnienia pracownika w firmie wiąże się z wypłacaniem mu pensji dyrektorskiej. Co więcej, osoba pełniąca funkcję dyrektora w spółce Limited podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie Wielkiej Brytanii, co oznacza że uniknie opłacania wysokich zobowiązań do polskiego ZUS-u. W przypadku, gdy uzyskiwane dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku wynoszącej 11 850 funtów rocznie (w przeliczeniu na walutę polską jest to około 57 000 zł), nie trzeba opłacać podatku dochodowego, natomiast do momentu przekroczenia tzw. Primary Threshold (PT), wynoszącego aktualnie 8 424 funtów rocznie (ponad 40 000 zł), nie należy regulować również zobowiązań z tytułu składek ubezpieczeniowych w UK. W przypadku, gdy pensja dyrektora jest wyższa od kwoty wolnej od składek na ubezpieczenia, wysokość tych składek jest naliczana proporcjonalnie do pobieranej pensji.

Jakich umów nie może zawierać właściciel spółki Limited?

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę, który będzie pracował na co dzień w Polsce jest wykluczone w spółce LTD zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii. Takie rozwiązanie jest dostępne wyłącznie dla firm posiadających również oddział na terenie Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy takiego dodatkowego oddziału nie mamy, nie wolno nam zatrudniać pracownika zamieszkującego w Polsce na etacie w ramach spółki Limited.

Podjęcie współpracy z pracownikiem lub podwykonawcą jest możliwe wyłącznie na podstawie faktury VAT (z firmą z Polski), umowy o dzieło (rozliczenie w Polsce przez wykonawcę dzieła) lub poprzez zatrudnienie kolejnego dyrektora w spółce (rozliczenie w Wielkiej Brytanii z uwzględnieniem obowiązujących ulg podatkowych). Opcji zatrudnienia jest kilka, dlatego z pewnością znajdzie się coś odpowiedniego w każdej sytuacji.

[ssba-buttons]

4.7/5 - (4 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button