Jak zamknąć spółkę limited?

zamknięcie spółkiGdy brytyjska spółka Ltd przestaje przynosić dochody lub z innych przyczyn nie chcemy już jej prowadzić, możemy zamknąć działalność, sprzedać ją lub zawiesić. W jaki sposób korzystnie zakończyć działanie spółki?

Wykreślenie spółki LTD z rejestru Companies House.

Najprostszym sposobem zamknięcia spółki jest wypisanie jej z rejestru Companies House (strike off). Konieczna jest do tego zgoda właścicieli i dyrektorów. Spółka nie może w tym momencie być zadłużona i musi mieć możliwość spłacenia wszelkich należności. Wdrożenie procedury Company Voluntary Arrangement (CVA) z wierzycielami spółki, uniemożliwia jej zamknięcie. Przed wypisem z rejestru, należy podzielić majątek firmy pomiędzy udziałowców. Jeżeli tego nie zrobimy, może przejść on na własność królowej. Wypis z rejestru zwalnia spółkę od obowiązków sprawozdawczych. Warunkiem wypisu jest brak umów zawartych z wierzycielami oraz nie znajdowanie się w procesie likwidacji. Dodatkowo, przez 3 poprzedzające miesiące, nie może zostać zmieniona nazwa spółki oraz sprzedane jej udziały. Spółka nie może przez kwartał sprzedawać towarów lub usług. Wykreślenie z Companies House zobowiązuje do wypełnienia właściwego formularza. Musi otrzymać go każdy z udziałowców, dyrektorów, pracowników oraz wierzycieli. Kolejnym krokiem jest poinformowanie HMRC, czyli Urzędu Skarbowego o zamknięciu spółki. Konieczne jest wystawienie sprawozdania finansowego oraz formularza Company Tax Return. Opłacone muszą zostać wszelkie zobowiązania wobec pracowników, czyli: należne pensje, podatki, ubezpieczenie. Następnie należy zawnioskować o zamknięcie Payrollu. W przypadku przejęcia majątku spółki przez udziałowców, może wystąpić konieczność zapłacenia podatku Capital Gain Tax. Jeżeli wartość nabytego majątku przekracza 25,000£, wtedy płacimy podatek dochodowy Income Tax. Wszelkie dokumenty spółki, jak faktury, wyciągi bankowe, rejestry, musimy przechowywać przez 7 lat. Dokumenty ubezpieczeniowe pracowników, aż 40 lat. Jeżeli dopełniliśmy wszystkich obowiązków, wtedy ukazuje się wpis w Companies House. Po trzech miesiącach publikowany jest ponownie, a firma zostaje wykreślana z rejestru. Jeżeli spółka nie spełni wymienionych formalności lub jest niewypłacalna, wtedy należy wycofać wniosek o wykreślenie. Konieczne jest wdrożenie procedury upadłościowej.

Zamknięcie, czy zawieszenie działalności spółki LTD?

Gdy spółka nie przynosi dochodów, nie musimy od razu dążyć do jej likwidacji. Możemy zawiesić jej działalność na dowolny czas, jeżeli nie handlujemy, nie świadczymy usług i nie osiągamy dochodów. Nie płacimy wtedy podatków. Musimy jednak składać w tym czasie zerowe rozliczenia i sprawozdania do Companies House. Jest to dobre wyjście w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, że za jakiś czas powrócimy do działalności. Zawieszenie pozwoli nam uniknąć konieczności ponownego otwierania spółki.

Wszystkie procedury związane z likwidacją spółki lub jej zawieszeniem, najlepiej powierzyć w ręce specjalistów. Kancelaria Tax Angels sprawnie dopełni wszystkich niezbędnych i czasochłonnych formalności i przeprowadzi nas przez konieczne procedury.

4.4/5 - (5 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button