Construction Industry Scheme dla wykonawców i podwykonawców

Construction Industry Scheme (CIS)Kto musi się zarejestrować i czego dotyczy schemat CIS?

Wielu Polaków pracuje w UK w sektorze budowlanym lub konstrukcyjnym. Zarówno wykonawcy, jak też podwykonawcy działający w tej branży, muszą zarejestrować się w systemie CIS.

Czym jest Construction Industry Scheme?

Osoby pracujące w branży budowlanej, najczęściej wybierają formę zatrudnienia self-employment. Opiera się ona o rozliczenie CIS. Podatnicy w czasie rejestracji otrzymują numer do identyfikacji w systemie. Można zarejestrować się jako wykonawca, podwykonawca lub równocześnie w obydwu formach działalności. Poprzez system CIS wykonawca odprowadza do HMRC kwotę z wynagrodzenia podwykonawcy. Są to zaliczki na poczet podatku i ubezpieczenia podwykonawcy. Podwykonawca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek, a jedynie zobowiązany jest do składania rocznego rozliczenia podatkowego HMRC. Jeżeli podwykonawca nie poda wykonawcy numeru, pod którym zarejestrowany jest w systemie CIS, ten zamiast potrąceń 20% na poczet podatku, musi podwyższyć je do 30%.

Kogo obejmuje obowiązek posiadania karty CIS i kiedy należy się do niego zarejestrować?

Construction Industry Scheme obowiązuje każdego przedsiębiorcę, który wykonuje prace budowlane na terenie Wielkiej Brytanii, bez względu na formę zatrudnienia. Nawet, jeżeli firma zarejestrowana jest poza granicami UK, wszelkie prace budowlane wymagają rejestracji CIS. Wykonawca, czyli Contractor, zobowiązany jest do rejestracji w systemie jeszcze przed zatrudnieniem podwykonawcy. Jeżeli zatrudnia się podwykonawców, konieczne jest zweryfikowanie, czy są oni zarejestrowani w systemie CIS. Ma to wpływ na wysokość potrąceń na zaliczki, na poczet podatku. Jeżeli podwykonawca nie jest zarejestrowany lub nie ma możliwości ustalenia tego, wtedy kwota potrąceń wynosi 30%. Podwykonawcy zarejestrowanemu, potrąca się 20%. Każdego miesiąca Contractor wysyła stosowne deklaracje do HMRC i wpłaca należne środki. Subcontracor musi otrzymać potwierdzenie pobranych potrąceń. Rejestracja w systemie przez podwykonawcę, leży w jego interesie. Dzięki temu ma lepsze warunki pracy i niższe zaliczki na poczet podatku dochodowego i składek.

Podwykonawca.

Podwykonawca, czyli Subcontracor, ma obowiązek podania wykonawcy numeru UTR oraz NIN, zanim otrzyma pierwszą płatność. Są one konieczne do weryfikacji w systemie CIS. Subcontracor ma obowiązek corocznego rozliczania się z urzędem HMRC. Nawet w przypadku, gdy są to jego jedyne dochody, a składki odprowadza za niego wykonawca, nie omija go obowiązek złożenia raz w roku rozliczenia podatkowego Self Assessment. Na podstawie zaświadczeń wydanych przez wykonawcę, podwykonawca po zakończeniu roku podatkowego, po 5 kwietnia, składa formularz Tax Return SA 100. Równocześnie dopłaca należny podatek lub wnioskuje o zwrot nadpłaty.

Schemat CIS.

Wykonawca zawiera umowę z podwykonawcą na wykonanie konkretnej pracy. Po jej wykonaniu podwykonawca wystawia rachunek. Wykonawca oblicza na jego podstawie wysokość zaliczki na podatek i potrąca ją od wysokości faktury. Podstawą obliczenia zaliczki jest każda płatność na rzecz podwykonawcy. Może to być czek, gotówka, przelew, będące kosztami robocizny podwykonawcy. Jest to kwota netto pomniejszona o koszty materiałów. Wypełnia comiesięczną deklarację CIS i przekazuje zaliczkę do HMRC, a resztę należności płaci wykonawcy. Przekazuje mu też zaświadczenie o zapłaceniu zaliczki na podatek.

4.8/5 - (6 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button