Co to jest rezydencja podatkowa?

rezydencja podatkowaOsoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą za granicą, spotykają się z określeniem: rezydencja podatkowa. Jest to ustalone międzynarodowymi przepisami miejsce, w którym należy dopełnić obowiązków podatkowych.

Jak określana jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa ustalana jest przepisami międzynarodowymi. Nie decydują tu przepisy danego kraju, lecz umowy zawarte z innymi państwami. Największą rolę odgrywa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy międzynarodowe określają, jakie warunki należy spełnić, by zyskać status rezydenta i w jakim zakresie podlega on prawu podatkowemu danego kraju. Polskie prawodawstwo nie precyzuje statusu rezydencji podatkowej. Mówi tylko o ograniczonym i nieograniczonym obowiązku podatkowym. Wyraża to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.(Art. 3.pkt.1.). Osoba fizyczna posiadająca centrum interesów osobistych na terenie danego kraju, uznawana jest za rezydenta. Za centrum interesów osobistych uznaje się miejsce, w którym podatnik posiada najbliższą rodzinę, prowadzi działalność obywatelską, społeczną, kulturalną oraz w którym posiada się centrum interesów gospodarczych. Jest to kraj, w którym podatnik osiąga przeważającą część swoich dochodów. Ostatnią, niezmiernie ważną kwestią determinującą określenie rezydencji podatkowej, jest czas zamieszkiwania w danym kraju. Za rezydenta uznaje się osobę, która spędza w nim minimum 183 dni w roku. Do ustalenia rezydencji wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. Osoba fizyczna, będąca rezydentem danego kraju, objęta zostaje nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to, że bez względu na to, w jakim kraju osiągnęła dochody, obowiązek podatkowy ciąży na niej w miejscu rezydencji.

Jak uzyskać rezydencję podatkową?

Podatnik, który w ciągu roku zmienia miejsce zamieszkania, może mieć równocześnie dwie rezydencje podatkowe. Osoby mieszkające na stałe w Polsce, a pracujące przez 183 dni za granicą, mają prawo skorzystać z prawa do unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania i przeniesienia centrum interesów życiowych, podatnik może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat potwierdza fakt uzyskania rezydencji i zwalnia z zarzutu uchylania się od obowiązków podatkowych.

Rezydencja podatkowa a spółka LTD.

Prowadząc spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, nie trzeba być rezydentem tego kraju. Rezydencja osoby fizycznej, a spółki, to dwie różne kwestie. Rezydencja spółki nie wymaga pobytu w UK przez 183 dni w roku. Ważne jest miejsce założenia spółki i adres rejestracyjny. Dodatkowo pod uwagę brane są: siedziba i miejsce zebrań zarządu. Siedzibę określa się w protokołach z zebrań zarządu. Oznacza to, że nawet mieszkając w Polsce, podatki od dochodów spółki opłaca się w UK. Dopiero, gdy osoba będąca dyrektorem spółki uzyskuje dodatkowe dochody z innych źródeł na terenie Polski, wtedy podlegają one obowiązkowi podatkowemu. Dochody ze spółki im nie podlegają. Wystarczy uwzględnić je w zeznaniu rocznym, lecz nie płaci się od nich podatku w Polsce.

4.6/5 - (5 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button