Co to jest rezydencja podatkowa? - TaxAngels

Co to jest rezydencja podatkowa?

rezydencja podatkowaOsoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą za granicą, spotykają się z określeniem: rezydencja podatkowa. Jest to ustalone międzynarodowymi przepisami miejsce, w którym należy dopełnić obowiązków podatkowych.

Jak określana jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa ustalana jest przepisami międzynarodowymi. Nie decydują tu przepisy danego kraju, lecz umowy zawarte z innymi państwami. Największą rolę odgrywa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy międzynarodowe określają, jakie warunki należy spełnić, by zyskać status rezydenta i w jakim zakresie podlega on prawu podatkowemu danego kraju. Polskie prawodawstwo nie precyzuje statusu rezydencji podatkowej. Mówi tylko o ograniczonym i nieograniczonym obowiązku podatkowym. Wyraża to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.(Art. 3.pkt.1.). Osoba fizyczna posiadająca centrum interesów osobistych na terenie danego kraju, uznawana jest za rezydenta. Za centrum interesów osobistych uznaje się miejsce, w którym podatnik posiada najbliższą rodzinę, prowadzi działalność obywatelską, społeczną, kulturalną oraz w którym posiada się centrum interesów gospodarczych. Jest to kraj, w którym podatnik osiąga przeważającą część swoich dochodów. Ostatnią, niezmiernie ważną kwestią determinującą określenie rezydencji podatkowej, jest czas zamieszkiwania w danym kraju. Za rezydenta uznaje się osobę, która spędza w nim minimum 183 dni w roku. Do ustalenia rezydencji wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. Osoba fizyczna, będąca rezydentem danego kraju, objęta zostaje nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to, że bez względu na to, w jakim kraju osiągnęła dochody, obowiązek podatkowy ciąży na niej w miejscu rezydencji.

Jak uzyskać rezydencję podatkową?

Podatnik, który w ciągu roku zmienia miejsce zamieszkania, może mieć równocześnie dwie rezydencje podatkowe. Osoby mieszkające na stałe w Polsce, a pracujące przez 183 dni za granicą, mają prawo skorzystać z prawa do unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania i przeniesienia centrum interesów życiowych, podatnik może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat potwierdza fakt uzyskania rezydencji i zwalnia z zarzutu uchylania się od obowiązków podatkowych.

Rezydencja podatkowa a spółka LTD.

Prowadząc spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, nie trzeba być rezydentem tego kraju. Rezydencja osoby fizycznej, a spółki, to dwie różne kwestie. Rezydencja spółki nie wymaga pobytu w UK przez 183 dni w roku. Ważne jest miejsce założenia spółki i adres rejestracyjny. Dodatkowo pod uwagę brane są: siedziba i miejsce zebrań zarządu. Siedzibę określa się w protokołach z zebrań zarządu. Oznacza to, że nawet mieszkając w Polsce, podatki od dochodów spółki opłaca się w UK. Dopiero, gdy osoba będąca dyrektorem spółki uzyskuje dodatkowe dochody z innych źródeł na terenie Polski, wtedy podlegają one obowiązkowi podatkowemu. Dochody ze spółki im nie podlegają. Wystarczy uwzględnić je w zeznaniu rocznym, lecz nie płaci się od nich podatku w Polsce.

Fajny artykuł? Podziel się nim!
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin



Chcesz zarejestrować firmę w UK?

Masz pytania?

Zapytaj eksperta
Co to jest rezydencja podatkowa?
Ocena: 5 z 3 głosów

Leave a comment

Szybki kontakt!
+
Wyślij!