Rozliczenie roczne spółki limited

Rozliczenie roczne spółki ltdProwadzenie spółki LTD w UK wymaga rocznego rozliczenia. Następuje ono po 12 pełnych miesiącach od momentu jej zarejestrowania. Co składa się na kompletne rozliczenie spółki? O czym nie wolno zapomnieć?

Rozliczenie spółki Ltd, czyli co powinien zawierać roczny bilans składany do Companies House?

Dyrektor spółki LTD ma obowiązek na koniec roku obrachunkowego, przygotować i zatwierdzić roczny bilans spółki – Annual Account. Składa się na niego kilka różnych dokumentów. Profit and Lost to obraz stanu firmy i wysokości jej zobowiązań w danym momencie. Jest to rachunek zysków i strat, który jest jednym z elementów rozliczenia rocznego spółki.

Przykładowy rachunek zysków i strat wygląda następująco:

Rozliczenie roczne spółki limited.

Z powyższego przykładu wynika, że spółka sprzedała towary lub usługi za £1500, wszystkie koszty spółki wyniosły łącznie £1285, co w ostatecznym rozrachunku sprawiło, że spółki osiągnęła zysk w wysokości £215. Podatek (od 1 kwietnia 2017r. podatek od spółek tzw. CIT wynosi 19%) do zapłaty od tej kwoty wynosi £40,85 (w zaokrągleniu £41).

„Z raportu Profit and Lost przygotowanego przez księgowego dowiesz się przede wszystkim, ile podatku spółka ma do zapłaty, oraz z czego on wynika.„

Teraz stało się to całkiem jasne, prawda?

Rozliczenie roczne spółki LTD krok po kroku

Do rozliczenia rocznego zalicza się także bilans, czyli Balance sheet. Rozpoczyna się go od aktywów firmy, podzielonych na środki trwałe, obrotowe i pieniężne. Wykazuje zobowiązania firmy w ciągu roku oraz długoterminowe, jak np. kredyty. Aktywa firmy pomniejszone są o jej zobowiązania. Ich różnica stanowi kapitał właścicieli. Całkowita wartość aktywów musi równać się sumie zadłużenia. Annual Report przedkładane jest w rejestrze firm – Companies House. Nie jest ono równoznaczne z deklaracją podatkową składaną na potrzeby urzędu skarbowego HMRC. Nie musi być on prezentowany zgromadzeniu udziałowców, o ile nie wymaga tego statut spółki.

Confirmation Statement jako element rocznego rozliczenia spółki Ltd w UK.

Confirmation Statement, czyli doroczne przygotowanie deklaracji ze struktury firmy, składane jest do roku od zarejestrowania firmy lub od ostatniego sporządzonego wniosku. Dodatkowo może być dołączony Audited Accounts, czyli raport audytora.

Przygotowanie i złożenie bilansu

Po zatwierdzeniu bilansu przez dyrektora, należy złożyć go w rejestrze firm: Companies House. Spółka ma na to 9 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

Przekroczenie terminu złożenia rozliczenia grozi dużą grzywną. Nie złożenie bilansu może skutkować wykreśleniem z oficjalnej listy firm i rozwiązaniem spółki, a wtedy cały jej majątek przechodzi na własność skarbu państwa.

Pierwszym krokiem do przygotowania sprawozdań finansowych jest sporządzenie salda próbnego, czyli Trial Balance. To lista sald zamykających konta księgi w określonym terminie. Przygotowuje się go na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to dokument roboczy, wykorzystywany później do sporządzenia sprawozdań. Dla każdej zarejestrowanej pozycji debetowej zapisywana jest odpowiednia pozycja kredytowa. Ich sumy muszą się zgadzać. Gdy tak nie jest, należy to zbadać, a błędy rachunkowe poprawić. Zapobiega to wprowadzeniu błędnych sald na konta ksiąg rachunkowych.

„Nie zrozumiałeś nic z powyższego akapitu? To oznacza, że najwyższy czas znaleźć księgowego dla Twojej spółki Limited!”

Rozliczenie wynagrodzeń osób dla których prowadzony jest payroll do HMRC.

Spółka LTD, zatrudniająca pracowników, zobowiązana jest do ich rocznego rozliczenia i prowadzenia Payroll. Jest to system wypłat do prowadzenia okresowych i rocznych rozrachunków z pracownikami. Stosuje się go, aby HMRC bezpośrednio ściągało składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na poczet podatku z wypłaty pracownika. Po uruchomieniu rachunków konieczne jest przygotowanie rocznego sprawozdania uwzględniającego wszystkie koszty i benefity związane z zatrudnieniem.  Wymaga to gromadzenia i ewidencjonowania szczegółów płatności dla pracowników i przechowywania dokumentów przez 3 lata od zakończenia roku podatkowego. Kolejną ważnym rozliczeniem rocznym jest podatek. W okresie do 9 miesięcy od zamknięcia okresu księgowego, należy zapłacić Corporation tax. Wypełnić należy deklarację podatkową firmy – tzw. CT600 za okres rozrachunkowy i złożyć ją lub wysłać elektronicznie do HMRC.

Czy każda spółka LTD musi składać rozliczenie roczne?

Małe firmy, których obrót jest mniejszy od 10,2 miliona funtów lub zatrudniają poniżej 50 pracowników oraz spółki w stanie uśpionym, mogą wysyłać skrócone raporty roczne do Companies House. Firmy, które zaliczają się do mikro podmiotów, czyli osiągające obrót mniejszy niż 632,000 funtów i zatrudniające 10 lub mniej pracowników, również mają uproszczony raport roczny. Nie obowiązuje ich raport audytora.

Powierzenie przygotowania rocznego bilansu spółki wykwalifikowanej księgowości, zapewni poprawność i rzetelność dokumentacji, a także terminowość jego złożenia. Niespełniający wymogów formalnych bilans może zostać odrzucony. Nie daje to jednak prawa do przedłużenia okresu na jego złożenie. Niepoprawny bilans roczny spółki będzie musiał zostać skorygowany, a nie złożenie go w terminie jest przestępstwem karnym obłożonym wysoką karą finansową.

Roczne rozliczenie spółki LTD, to nie tylko złożenie bilansu do Companies House. To także rozliczenie podatkowe do HMRC i rozliczenie zatrudnionych pracowników, a także zapłata należnego podatku. I chociaż prawo w UK sprzyja przedsiębiorcom, to przestrzega terminów i wymaga kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. Sprawdź też nasz poradnik o podatkach w Anglii.

5/5 - (6 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button