Firma w Anglii a Vat w Polsce - TaxAngels

Firma w Anglii a Vat w Polsce

Kiedy firma zagraniczna musi się zarejestrować do polskiego VATu?

rejestracja firmy w anglii vat w polscePrzedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce będący czynnymi podatnikami VAT w większości przypadków odprowadzają podatek od towarów i usług do polskiego urzędu skarbowego. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to kwota zwrotu. Niestety, wystąpienie o zwrot podatku VAT często wiąże się z wszczęciem postępowania kontrolnego, dlatego większość polskich przedsiębiorców woli przenosić nadwyżkę podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe. Dodatkowym minusem rejestracji do VAT-u w Polsce jest czas oczekiwania na zwrot środków, który jest stosunkowo długi (od 30 do 90 dni). Jak widzimy rozliczenie VAT-u w Polsce bywa problematyczne, dlatego część osób decyduje się na zarejestrowanie firmy w Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że rejestrując firmę na Wyspach nie zawsze unikniemy konieczności rejestracji do VAT-u w Polsce. W artykule przedstawiamy przykładowe sytuacje implikujące spółki LTD do rejestracji do VAT-u w polskim urzędzie skarbowym.

Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w Polsce

W przypadku, gdy nabywcą jest osoba fizyczna z Polski, spółka Limited ma obowiązek zarejestrować się do VAT-u w Polsce. Nie ma wówczas znaczenia rodzaj sprzedawanych towarów i usług oraz miejsce wysyłki produktów czy świadczenia usług. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych z Polski zawsze implikuje rozliczenie VAT-u na terenie Rzeczypospolitej. Warto również zaznaczyć, że w razie gdyby właściciel spółki LTD dokonywał transakcji na rzecz osób fizycznych z innych państw, to wówczas powstanie obowiązek rejestracji do VAT-u w kraju, do którego dostarczane są towary/usługi.

Uwaga!

Właściciel spółki Limited powinien dokonać rejestracji do VAT-u w Polsce przed pierwszą sprzedażą.

Współpraca z polskimi firmami a VAT w Polsce

W przypadku prowadzenia spółki LTD i świadczenia usług/sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów z Polski ewentualny obowiązek rejestracji do VAT-u w Polsce uzależniony jest od statusu firmy, z którą podjęliśmy współpracę (czynny podatnik VAT/firma zwolniona z VAT, firma posiadająca VAT-UE/firma nie posiadająca VAT-UE), rodzaju sprzedawanych towarów/świadczonych usług oraz miejsca wysyłki towarów/świadczenia usług. Ze względu na mnogość przypadków i wiele czynników warunkujących miejsce rozliczenia VAT, omówimy tylko najczęściej występujące sytuacje w obrocie gospodarczym.

W razie wątpliwości dotyczących rejestracji do VAT-u w Polsce zachęcamy do kontaktu z ekspertami Tax Angels, którzy chętnie dokonają szczegółowej analizy Twojej sytuacji i doradzą w jaki sposób rozliczyć daną transakcję.

Rejestracja spółki Limited do VAT-u na terenie Wielkiej Brytanii oznacza automatyczną rejestrację firmy do VAT-u unijnego (nadanie numeru VAT-UE), umożliwiającego zawieranie transakcji wewnątrzunijnych. Często rejestracja do VAT-UE daje możliwość sprzedaży bez VAT, dzięki czemu spółka LTD staje się konkurencyjna na rynku europejskim.
W przypadku, gdy spółka Limited korzysta ze zwolnienia z VAT, również nie ma przeciwwskazań aby sprzedawała swoje towary/usługi na terenie Unii Europejskiej, jednak trzeba mieć na uwadze, że taki rodzaj transakcji zazwyczaj implikuje konieczność rozliczenia VAT po stronie nabywcy. Konieczność zapłaty podatku VAT w Polsce przez kontrahenta z Polski, zależne jest od jego statusu względem VAT/VAT-UE. Często taka transakcja jest neutralna podatkowo, jednak każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Przykładem sytuacji neutralnych podatkowo, w których właściciel spółki Limited zwolniony z VAT może oferować kontrahentom z Polski swoje produkty w cenie netto są transakcje zawierane z firmami będącymi czynnym podatnikami VAT. Nabywca posiadający firmę zarejestrowaną w Polsce otrzymuje fakturę z “bez VAT” lub adnotacją „odwrotne obciążenie” („reverse charge”), a sama transakcja jest dla niego neutralna podatkowo. Taka współpraca jest zatem korzystna dla obu stron. Spółka Limited jako sprzedawca może oferować konkurencyjne ceny dzięki zwolnieniu z VAT, a nabywca nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku w Polsce (księgowo nalicza i odlicza VAT).

Przykładowe czynności dokonywane na rzecz polskich firm implikujące rejestrację do VAT w Polsce:

  • działalność budowlana – nieruchomości położone na terenie Polski,
  • działalność kulturalna, rozrywkowa, artystyczna, sportowa, edukacyjna – usługi świadczone w Polsce,
  • działalność restauracyjna i kateringowa na terenie Polski.

W jaki sposób zarejestrować spółkę Limited do VAT-u w Polsce?

Aby dokonać rejestracji spółki Limited do VAT-u w Polsce należy wypełnić formularz NIP-2 i VAT-R i złożyć je w urzędzie skarbowym w Warszawie. Dodatkowo polskie przepisy wymagają przedstawienia następujących dokumentów:

  • statutu i aktu założycielskiego spółki Limited zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii,
  • odpisu z Rejestru Handlowego,
  • formularza potwierdzającego rejestrację do VAT-u na terenie Wielkiej Brytanii,
  • umowy zawartej z bankiem o otwarcie rachunku bankowego w Polsce albo oświadczenia o niewystępowaniu o zwrot podatku VAT,
  • umowy zawartej z biurem rachunkowym albo oświadczenia zawierającego dane osoby odpowiedzialnej za udostępnienie dokumentacji z razie ewentualnej kontroli podatkowej,
  • oświadczenia zawierającego szczegółowy opis czynności świadczonych na terenie Polski w ramach prowadzonej spółki Limited oraz informacje o tym czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej oraz czy posiada zaplecze osobowe, techniczne i biurowe, niezbędne do świadczenia usług/sprzedaży towarów na terenie Polski.

Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty składane w polskim urzędzie skarbowym (oryginały lub poświadczone notarialnie kopie) muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Sprawdź dlaczego jeszcze warto zarejestrować firmę w Anglii!

Fajny artykuł? Podziel się nim!
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
LinkedinChcesz zarejestrować firmę w UK?

Masz pytania?

Zapytaj eksperta
Firma w Anglii a Vat w Polsce
Ocena: 5 z 2 głosów

Leave a comment

Szybki kontakt!
+
Wyślij!