Firma w Anglii a Vat w Polsce

Kiedy firma zagraniczna musi się zarejestrować do polskiego VATu?

vat-w-angliiPrzedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce będący czynnymi podatnikami VAT w większości przypadków odprowadzają podatek od towarów i usług do polskiego urzędu skarbowego. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to kwota zwrotu. Niestety, wystąpienie o zwrot podatku VAT często wiąże się z wszczęciem postępowania kontrolnego, dlatego większość polskich przedsiębiorców woli przenosić nadwyżkę podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe. Dodatkowym minusem rejestracji do VAT-u w Polsce jest czas oczekiwania na zwrot środków, który jest stosunkowo długi (od 30 do 90 dni). Jak widzimy rozliczenie VAT-u w Polsce bywa problematyczne, dlatego część osób decyduje się na zarejestrowanie firmy w Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że rejestrując firmę na Wyspach nie zawsze unikniemy konieczności rejestracji do VAT-u w Polsce. W artykule przedstawiamy przykładowe sytuacje implikujące spółki LTD do rejestracji do VAT-u w polskim urzędzie skarbowym.

Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych w Polsce

W przypadku, gdy nabywcą jest osoba fizyczna z Polski, spółka Limited ma obowiązek zarejestrować się do VAT-u w Polsce. Nie ma wówczas znaczenia rodzaj sprzedawanych towarów i usług oraz miejsce wysyłki produktów czy świadczenia usług. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych z Polski zawsze implikuje rozliczenie VAT-u na terenie Rzeczypospolitej. Warto również zaznaczyć, że w razie gdyby właściciel spółki LTD dokonywał transakcji na rzecz osób fizycznych z innych państw, to wówczas powstanie obowiązek rejestracji do VAT-u w kraju, do którego dostarczane są towary/usługi.

Uwaga!

Właściciel spółki Limited powinien dokonać rejestracji do VAT-u w Polsce przed pierwszą sprzedażą.

Współpraca z polskimi firmami a VAT w Polsce

W przypadku prowadzenia spółki LTD i świadczenia usług/sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów z Polski ewentualny obowiązek rejestracji do VAT-u w Polsce uzależniony jest od statusu firmy, z którą podjęliśmy współpracę (czynny podatnik VAT/firma zwolniona z VAT, firma posiadająca VAT-UE/firma nie posiadająca VAT-UE), rodzaju sprzedawanych towarów/świadczonych usług oraz miejsca wysyłki towarów/świadczenia usług. Ze względu na mnogość przypadków i wiele czynników warunkujących miejsce rozliczenia VAT, omówimy tylko najczęściej występujące sytuacje w obrocie gospodarczym.

W razie wątpliwości dotyczących rejestracji do VAT-u w Polsce zachęcamy do kontaktu z ekspertami Tax Angels, którzy chętnie dokonają szczegółowej analizy Twojej sytuacji i doradzą w jaki sposób rozliczyć daną transakcję.

Rejestracja spółki Limited do VAT-u na terenie Wielkiej Brytanii oznacza automatyczną rejestrację firmy do VAT-u unijnego (nadanie numeru VAT-UE), umożliwiającego zawieranie transakcji wewnątrzunijnych. Często rejestracja do VAT-UE daje możliwość sprzedaży bez VAT, dzięki czemu spółka LTD staje się konkurencyjna na rynku europejskim.
W przypadku, gdy spółka Limited korzysta ze zwolnienia z VAT, również nie ma przeciwwskazań aby sprzedawała swoje towary/usługi na terenie Unii Europejskiej, jednak trzeba mieć na uwadze, że taki rodzaj transakcji zazwyczaj implikuje konieczność rozliczenia VAT po stronie nabywcy. Konieczność zapłaty podatku VAT w Polsce przez kontrahenta z Polski, zależne jest od jego statusu względem VAT/VAT-UE. Często taka transakcja jest neutralna podatkowo, jednak każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Przykładem sytuacji neutralnych podatkowo, w których właściciel spółki Limited zwolniony z VAT może oferować kontrahentom z Polski swoje produkty w cenie netto są transakcje zawierane z firmami będącymi czynnym podatnikami VAT. Nabywca posiadający firmę zarejestrowaną w Polsce otrzymuje fakturę z “bez VAT” lub adnotacją „odwrotne obciążenie” („reverse charge”), a sama transakcja jest dla niego neutralna podatkowo. Taka współpraca jest zatem korzystna dla obu stron. Spółka Limited jako sprzedawca może oferować konkurencyjne ceny dzięki zwolnieniu z VAT, a nabywca nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku w Polsce (księgowo nalicza i odlicza VAT).

Przykładowe czynności dokonywane na rzecz polskich firm implikujące rejestrację do VAT w Polsce:

  • działalność budowlana – nieruchomości położone na terenie Polski,
  • działalność kulturalna, rozrywkowa, artystyczna, sportowa, edukacyjna – usługi świadczone w Polsce,
  • działalność restauracyjna i kateringowa na terenie Polski.

W jaki sposób zarejestrować spółkę Limited do VAT-u w Polsce?

Aby dokonać rejestracji spółki Limited do VAT-u w Polsce należy wypełnić formularz NIP-2 i VAT-R i złożyć je w urzędzie skarbowym w Warszawie. Dodatkowo polskie przepisy wymagają przedstawienia następujących dokumentów:

  • statutu i aktu założycielskiego spółki Limited zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii,
  • odpisu z Rejestru Handlowego,
  • formularza potwierdzającego rejestrację do VAT-u na terenie Wielkiej Brytanii,
  • umowy zawartej z bankiem o otwarcie rachunku bankowego w Polsce albo oświadczenia o niewystępowaniu o zwrot podatku VAT,
  • umowy zawartej z biurem rachunkowym albo oświadczenia zawierającego dane osoby odpowiedzialnej za udostępnienie dokumentacji z razie ewentualnej kontroli podatkowej,
  • oświadczenia zawierającego szczegółowy opis czynności świadczonych na terenie Polski w ramach prowadzonej spółki Limited oraz informacje o tym czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej oraz czy posiada zaplecze osobowe, techniczne i biurowe, niezbędne do świadczenia usług/sprzedaży towarów na terenie Polski.

Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty składane w polskim urzędzie skarbowym (oryginały lub poświadczone notarialnie kopie) muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Sprawdź dlaczego jeszcze warto zarejestrować firmę w Anglii!

3.8/5 - (5 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button