Rozliczenie firmy w Anglii – sprawdź kiedy musisz złożyć zeznanie podatkowe w UK

kwota wolna od podatkuKażdy, kto osiąga przychody na terenie Wielkiej Brytanii, ma obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej. Jednak właściciel spółki LTD musi jeszcze złożyć zeznanie roczne z dochodów spółki, a także rozliczyć zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii pracowników. Kiedy i jaką deklarację powinieneś więc złożyć?

Kto powinien się rozliczyć z brytyjskim urzędem skarbowym?

Każdy kto na podstawie:

  • działalności gospodarczej (zarówno w formie spółki LTD, jak i self – employment),
  • umowy podwykonawczej i rejestracji w systemie CIS,
  • zajmowanego stanowiska dyrektora w spółce LTD,
  • najmu czy dzierżawy nieruchomości,

osiąga jakikolwiek przychód, musi złożyć roczne zeznanie podatkowe w Wielkiej Brytanii. Te same zasady obowiązują osoby otrzymujące dywidendy.

Trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii obowiązek złożenia zeznania podatkowego obowiązuje każdego, nawet jeśli dochody były niższe niż ustalona na dany rok podatkowy kwota wolna od podatku.

Co się stanie, jeśli właściciel nie dotrzyma terminu rozliczenia podatku z uzyskanego zysku spółki? Może dojść do zamknięcia spółki bądź konfiskaty majątku firmy na rzecz brytyjskiego skarbu państwa.

Co stanie się, jeśli termin na rozliczenie minie? Jakie kary są nakładane przez HMRC?

Każdy, kto musi złożyć rozliczenie w UK, ale nie dotrzyma terminu, otrzymuje automatyczną karę pieniężną w wysokości £100 od HMRC. Kara ta zostanie automatycznie doliczona.

Kara jest nakładana niezależnie od tego, czy jesteś winien podatek, czy nie. Jeśli nie złożysz rozliczenia w ciągu kolejnych trzech miesięcy – to znaczy do końca kwietnia – HMRC może następnie nałożyć dodatkową grzywnę £10 dziennie przez następne 90 dni, zwiększając całkowitą karę o £900, do sumy £1000.

kary hmrc opóźnienie

Kolejne kary nakładane są po upływie sześciu, a następnie 12 miesięcy – i mogą być oparte na kwocie podatku, który jesteś winien, jeśli zaległa będzie szczególnie duża kwota.

Oprócz tych grzywien naliczane będą odsetki od niezapłaconego podatku, a twój dług może być przekazany do firmy windykacyjnej.

Rozliczenie spółki Ltd – jakie dokumenty należy złożyć?

Inny termin rozliczeń obowiązuje, jeśli rozliczasz dochody spółki LTD. Tutaj musisz pamiętać, że:

  • każdy rok obrachunkowy należy zakończyć bilansem rocznym,
  • bilans roczny nie obejmuje pensji i dywidend dla dyrektorów oraz wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników,
  • czas na złożenie bilansu rocznego w rejestrze firm Companies House wynosi 9 miesięcy,
  • musisz złożyć formularz CT600 – czyli deklarację podatkową, uwzględniającą dochód i podatek za dany rok rozliczeniowy.

Tutaj właściciela spółki LTD może czekać mały zawrót głowy. Konieczne będzie bowiem zmierzenie się z „małą “biurokracją. Na początek musisz przygotować rachunek zysków i strat, czyli profit and lost, następnie bilans aktywów spółki oraz tak zwany balance sheet, w którym wykażesz środki trwałe, aktywa obrotowe oraz wszystkie zobowiązania, a więc nie tylko te bieżące, ale również i te długoterminowe. Po zakończeniu każdego roku działalności konieczne jest przygotowanie również deklaracji zgodności m.in ze struktur firmy. Zaktualizowane i zgodne ze stanem faktycznym dane należy przesłać do Companies House, a rozliczenia do HMRC.

O czym musisz pamiętać, jeśli zatrudniasz pracowników?

Każda spółka LTD zatrudniająca powyżej 10 pracowników musi złożyć jeszcze raport audytora oraz prowadzić system wypłaty okresowych rozrachunków z pracownikami, czyli Payroll. Oprócz tego do obowiązków pracodawcy należy także sporządzenie rocznego sprawozdania, wykazującego wszystkie operacje finansowe, powiązane z zatrudnianiem pracowników. Każda osoba otrzymująca wynagrodzenie (w tym dyrektor) musi także otrzymać stosowne zaświadczenie o dochodach – na formularzu P60 albo P45, jeśli współpraca ustała w trakcie roku podatkowego.

Czy każda spółka LTD ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej Corporation Tax?

Tak, każda spółka LTD jest zobligowana do wykazania wszystkich przychodów w danym roku rozliczeniowym. Spółka Ltd, która powinna złożyć stosowne rozliczenia, ale nie dotrzyma terminu, otrzymuje automatyczną karę pieniężną w wysokości £100 od HMRC.

Kara jest nakładana niezależnie od tego, czy jesteś winien podatek, czy nie. Jeśli nie złożysz rozliczenia w ciągu kolejnych trzech miesięcy, HMRC nałoży kolejną grzywnę £100.

hmrc grzywna

Kolejne kary nakładane są po upływie sześciu, a następnie 12 miesięcy – i mogą być oparte na kwocie podatku, który jesteś winien, jeśli zaległa będzie szczególnie duża kwota.

Oprócz naliczonych kar będą naliczane odsetki od niezapłaconego podatku, a twój dług może być przekazany do firmy windykacyjnej.

Kto i kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe Self-Assessment w UK?

To, do kiedy będziesz zobligowany przesłać swoje zeznanie podatkowe do HM Revenue & Customs, zależy od wykonywanej działalności czy sposobu, w jaki osiągnąłeś swój dochód.

Jeśli więc prowadzisz działalność gospodarczą self-employed bądź twoje stanowisko w spółce Ltd podlega rozliczeniu Self Assessment, to zeznanie podatkowe złożysz:

  • do 31 października, jeśli deklarację prześlesz za pośrednictwem poczty bądź w HMRC złożysz osobiście,
  • do 31 stycznia, jeśli skorzystasz z systemu online.

Urząd skarbowy zapewnia więc odpowiednią przestrzeń czasową do przygotowania rozliczenia, z tego względu niedotrzymanie terminu, skutkuje naliczeniem automatycznej kary i to za każdy dzień zwłoki aż do momentu nadesłania zaległej deklaracji.

W kwestii rocznego rozliczenia podatkowego musisz więc pamiętać nie tylko o właściwych formularzach, ale i ostatecznych terminach rozliczenia się z HMRC. Musisz pamiętać, albo powierzyć swoje finanse w kompetentne ręce. Profesjonalne biuro rachunkowe wypełni za Ciebie odpowiednie deklaracje i dopilnuje wszystkich terminów.

5/5 - (2 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button