Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki limited

Spółka limited to najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Osoby, które zdecydowały się na jej założenie i podejmujące współpracę z zagranicznymi kontrahentami powinny zapoznać się z pojęciem podatku u źródła. W razie świadczenia usług objętych tą daniną warto mieć na uwadze, że można zaoszczędzić na podatkach uzyskując certyfikat rezydencji podatkowej. Zapraszamy do lektury!

Co to jest podatek u źródła?

Celem podatku u źródła jest walka z procederem uchylania się od obowiązku opłacania podatków. Konieczność zapłaty tej daniny może powstać przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych, a kwota podatku potrącana jest wówczas z wypłacanego wynagrodzenia. Może się zdarzyć, że określony przychód zostanie opodatkowany podwójnie, jednak zawarte umowy międzynarodowe zazwyczaj pozwalają tego uniknąć.

Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że nie przy każdej transakcji zawartej z zagranicznym kontrahentem powstaje zobowiązanie z tytułu podatku u źródła, który dotyczy jedynie ściśle określonych w przepisach podatkowych przychodów.

*Tutaj możesz przeczytać nasz ogólny poradnik o płaceniu podatków w Anglii

Kiedy spółka limited jest zobowiązana do odprowadzania podatku u źródła?

Spółki limited świadczące usługi na rzecz firm posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co do zasady zobowiązane są do opłacania podatku u źródła w odniesieniu do przychodów osiąganych m.in.:

•      z praw autorskich lub z praw pokrewnych np. przy sprzedaży licencji, artykułu czy grafiki;

•      za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);

•      z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu.

Jeżeli w ramach założonej w Wielkiej Brytanii spółki limited świadczone są wyżej wymienione usługi na rzecz polskich kontrahentów, to na podstawie polskiej Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od osiąganych przychodów zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy. Warto mieć na uwadze, że dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią można temu zapobiec. Oba państwa podpisały bowiem Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, pobranie podatku u źródła może sprawić, że przychód zostanie podwójnie opodatkowany. Aby tego uniknąć z pomocą przychodzą nam umowy międzynarodowe. Zarówno w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych znajdziemy bowiem zapis wskazujący, że przepisy dotyczące podatku u źródła stosujemy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki limited sposobem na uniknięcie podatku u źródła

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym podatnik mieszka lub ma siedzibę.

Spółka limited uchroni się od zapłaty podatku u źródła, gdy posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, stanowiący potwierdzenie na to, że siedziba danej spółki znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii i tam opłacane są podatki.

Trzeba mieć na uwadze, że dostarczenie kontrahentowi innej dokumentacji poświadczającej opłacanie podatków w Wielkiej Brytanii nie będzie skutkować brakiem zobowiązania z tytułu podatku u źródła w Polsce. Oznacza to, że jedynym sposobem na uniknięcie tej daniny jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii?

Certyfikat  rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii wydaje urząd nazwany HM Revenue & Customs. 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji spółka posiada siedzibę w państwie, gdzie siedzibę ma jej zarząd, została utworzona lub zachodzi inne kryterium o podobnym charakterze. W przypadku natomiast, gdy spółka posiada siedzibę zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, uważa się że ma ona siedzibę tylko w tym państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka limited została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, ale jej dyrektor zarządza nią z Polski to przyjmujemy, że spółka posiada siedzibę na terenie Polski. W takim wypadku nie ma możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że miejsce faktycznego zarządu spółki limited nie jest tożsame z adresem zamieszkania dyrektora firmy. Istotne znaczenie ma to, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania danej spółki. Aby uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej, wystarczające będzie zatem organizowanie i sporządzanie protokołów posiedzeń zarządu na terenie Zjednoczonego Królestwa. Dzięki temu osoby, które założyły firmę na Wyspach mogą sporo zaoszczędzić na podatkach.

W razie problemów skontaktuj się z nami i zobacz naszą ofertę księgowości spółki limited

[ssba-buttons]

5/5 - (3 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button