Składki na ubezpieczenie w Polsce i Wielkiej Brytanii

Zmorą wielu polskich przedsiębiorców jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedz się jak wygląda opłacanie składek na ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii i sam zdecyduj, gdzie korzystniej zarejestrować działalność gospodarczą.

Jakie składki opłaca przedsiębiorca w Polsce?

Osoby rejestrujące jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce opłacają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalną, rentową, wypadkową i dobrowolną chorobową), składkę na Fundusz Pracy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa od:

  • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – mały ZUS przysługujący tylko przez pierwsze 24 pełne miesiące prowadzenia działalności (po spełnieniu określonych warunków);
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS – duży ZUS.

Poszczególne składki na ubezpieczenia społeczne obliczamy w następujący sposób:

  • 19,52 % podstawy wymiaru – ubezpieczenie emerytalne,
  • 8,00% podstawy wymiaru – ubezpieczenie rentowe,
  • 1,8% podstawy wymiaru – ubezpieczenie wypadkowe,
  • 2,45% podstawy wymiaru – ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
  • 2,45% podstawy wymiaru – Fundusz Pracy (zwolnienie dla przedsiębiorców opłacających mały ZUS).

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej również jest zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru.

Jak widzimy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie zdrowotne są zmienne. Dla przykładu w 2017 roku zobowiązania wobec ZUS-u wynoszą miesięcznie:

  • 190,62 zł – składki społeczne z dobrowolną składką chorobową dla przedsiębiorców opłacających mały ZUS),
  • 875,28 zł – składki społeczne ze składką na Fundusz Pracy i dobrowolną składką chorobową dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS),
  • 297,28 zł – składka zdrowotna.

Oznacza to, że w 2017 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce wpłacają co miesiąc do ZUS-u odpowiednio 487,90 zł (mały ZUS) lub aż 1 172,56 zł (duży ZUS).

Jakie składki na ubezpieczenie opłaca dyrektor spółki Limited w Wielkiej Brytanii?

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii to znaczne ograniczenie opłat związanych z ubezpieczeniem. Najbardziej popularną formą działalności na Wyspach jest spółka Limited, którą można założyć nie będąc rezydentem UK i na stałe tam przebywać. Oznacza to, że każdy może zarejestrować taką spółkę, pełnić w niej rolę dyrektora i pobierać wynagrodzenie.

Składki na ubezpieczenie zależne są od wypłacanej pensji dyrektora spółki Limited. W przypadku, gdy pensja nie przekroczy progu Primary Threshold (PT), aktulnie wynoszącego 8 164 funtów rocznie, nie trzeba odprowadzać żadnych składek do National Insurance Contribution (NIC), będącego odpowiednikiem polskiego ZUS-u.

Dyrektor spółki Limited pobierający co miesiąc wynagrodzenie nie przekraczające 680 funtów jest zwolniony nie tylko z konieczności zapłaty składek na ubezpieczenia, ale również z podatku. Po przekroczeniu granicy 680 funtów, wysokość składek na ubezpieczenia uzależniona jest od pewnych ustalonych progów i opłacana procentowo.

Drugi próg zarobkowy, który warto znać decydując się za założenie firmy w Wielkiej Brytanii to Lower Earnings Limit (LEL), zapewniający ubezpieczenie i emeryturę w Wielkiej Brytanii bez konieczności opłacania składek. LEL wynosi aktualnie 5 876 funtów rocznie.

Składki na ubezpieczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii – co jest korzystniejsze?

Zwróćmy uwagę, że przedsiębiorca rejestrujący działalność w Polsce zawsze płaci składki na ubezpieczenia. Kwoty zobowiązań wobec ZUS-u nie są zależne od osiąganych przychodów w ramach prowadzonej firmy. Może się zdarzyć, że w danym miesiącu przedsiębiorca nie ma żadnych przychodów, a mimo to musi zapłacić ponad 1000 zł z tytułu składek na ubezpieczenia i fundusze. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce opłacają takie same wartości składek ZUS, nie ma uprzywilejowania dla mikroprzedsiębiorców.

Poniżej znajdziesz wideo, które krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób kształtować się może Twoje wynagrodzenie (od 1:07):

W Wielkiej Brytanii wysokość składek uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Co więcej, dyrektor pobierający stosunkowo niskie wynagrodzenie nie płaci składek na ubezpieczenia do NIC wcale. Taki sposób ustalania wysokości składek na ubezpieczenia jest zdecydowanie korzystniejszy dla mikroprzedsiębiorców.

[ssba-buttons]

5/5 - (1 vote)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button