Employment Allowance jako dodatek w spółce Ltd – czym jest zasiłek na zatrudnienie w UK?

Employment Allowance Zasiłek na zatrudnienie tzw. Employment Allowance został wprowadzony w 2014 roku w celu stymulacji wzrostu gospodarczego i zachęcenia małych firm do zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników. Kogo dotyczy ulga i kto może z niej skorzystać?

Czym jest Employment Allowance?

Każdy pracodawca odprowadza ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (w tym również dyrektorów spółki Ltd), przekraczających próg podatkowy. Employment Allowance to zasiłek wprowadzony w ustawie o składkach na ubezpieczenie społeczne w 2014 roku. Pierwotnie ulga wynosiła 2000 funtów. Przepisy te reformowano kilkukrotnie, zwiększając w 2016 roku wysokość ulgi do 3000 funtów i wyłączając spółki jednoosobowe, a także pracodawców personelu osobistego lub domowego. Zgodnie z ustawą z Employment Allowance mogły skorzystać firmy i organizacje, których odpowiedzialność za składki na ubezpieczenie społeczne wynosiła ponad 3000 funtów rocznie. Oznacza to, że z ogólnego rachunku NIC pracodawcy, każdego roku firma mogła odpisywać 3000 funtów.

Reforma Employment Allowance obowiązująca od 2020 roku

Rząd brytyjski ogłosił, że od 6 kwietnia 2020 roku zasiłek na zatrudnienie będzie funkcjonował jako pomoc państwa de minimis i zostanie podniesiony do 4000 funtów. Będzie dostępny dla wszystkich pracodawców, którzy spełniają kryteria. Warunkiem jest nieprzekroczenie przyznanej łącznej pomocy państwa de minimis. O zasiłek mogą ubiegać się te firmy i organizacje, których łączna składka na ubezpieczenie społeczne, czyli NIC pracodawcy jest niższa niż 100.000 funtów. Dzięki tej zmianie z pomocy skorzystają najmniejsze firmy. Będą mogły zatrudniać pracowników bez ponoszenia dodatkowych obciążeń ubezpieczeniowych. Według danych ministerstwa finansów zasiłek trafi aż do 65.000 firm i organizacji.

Jak ubiegać się o dodatek i zwolnienia z tytułu Employment Allowance?

Pracodawcy (w tym spółki Ltd zarejestrowane w PAYE), którzy w poprzednich latach korzystali z zasiłku i nadal mają do niego uprawnienia, nie muszą nic robić, by otrzymać zwiększony zasiłek. Zostanie on automatycznie podwyższony przy pomocy odpowiedniego systemu kadrowego. Składki NIC pracodawcy nie są płacone, dopóki firma nie wykorzysta przysługującej jej ulgi. Firmy wcześniej niekorzystające z zasiłku mogą złożyć wniosek w dowolnym czasie w ciągu roku podatkowego. Możliwe jest złożenie wniosku o zasiłek dla pracowników do 4 lat wstecz po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli pracodawca opłacał PAYE na bieżąco w roku podatkowym, HMRC zaliczy ulgę na poczet przyszłych należności z tytułu ubezpieczenia pracowników. Można również złożyć wniosek o wypłatę kwoty za lata ubiegłe.

Spółka LTD a Employment Allowance

Spółka LTD zatrudniająca pracowników i opłacająca ich ubezpieczenie może także ubiegać się o zasiłek, jeżeli spełnia warunki do podstawy roszczeń. Oto możliwe scenariusze:

  • Gdy firma zatrudnia kilku pracowników, a tylko mianowany dyrektor opłacany jest powyżej progu, ulga nie przysługuje.
  • W przypadku gdy jest dwóch dyrektorów i obaj zarabiają powyżej drugiego progu składkowego NIC, to mogą ubiegać się o ulgę.
  • Jeżeli dyrektor jest jedynym pracownikiem, to nawet w przypadku przekroczenia progu dochodowego nie może ubiegać się o Employment Allowance.

W firmach, gdzie występują rożne systemy PAYE, nie można przenieść roszczenia o zasiłek dla pracowników w trakcie roku podatkowego. Można to zrobić dopiero na jego koniec, wyznaczając inny system PAYE w nowym roku podatkowym i złożyć nowe roszczenie.

Employment Allowance to dla wielu firm szansa na całkowite uniknięcie lub zmniejszenie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu wypłacanego wynagrodzenia ze spółki Ltd. To ogromne wsparcie państwa, pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i zwiększanie zatrudnienia bez dodatkowych obciążeń finansowych.

5/5 - (2 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button