Brexit – co to jest okres przejściowy w 2020 roku?

umowny brexit31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Od dnia następnego zacznie obowiązywać Umowa o wystąpieniu. W jej relacjach z UE nastąpi umowny Brexit. Czym jest umowny Brexit i na czym będzie polegał?

Umowny Brexit – na czym polega?

Umowny Brexit to okres przejściowy obowiązujący od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Jego założeniem jest zapewnienie relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w niezmienionej formie. Oznacza to, że mają one zostać kontynuowane i niezmienione do końca bieżącego roku. W tym czasie Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo członkowskie UE, jednak bez prawa głosu. Wymaga to zgody Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Dzięki Umownemu Brexitowi Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie uczestniczyła we wspólnym rynku i unii celnej. Dalsze warunki współpracy po Umownym Brexicie ustalone zostaną w Umowie o wolnym handlu, która ma obowiązywać od 2021 roku. Unia Europejka i Wielka Brytania zyskują prawie rok na ustalenie i podpisanie umowy, która będzie regulować ich dalsze zasady współpracy gospodarczej.

Co oznacza Umowny Brexit dla spółek Ltd?

Okres przejściowy, jakim jest Umowny Brexit dla firm i obywateli, jest kontynuacją dotychczasowych zasad współpracy. Zasady rejestracji spółek Ltd przez zagranicznych (w tym polskich) rezydentów, a także handlu pozostają niezmienione, podobnie jak swobodny przepływ osób i pracowników. Do przyjazdu na wyspy wystarczy dowód osobisty. Na granicy nadal nie będzie kontroli i niepotrzebne będą paszporty. Firmy handlujące z Wielką Brytanią nie muszą obawiać się wprowadzenia ceł czy dodatkowych regulacji. Nie będzie konieczności zgłoszeń celnych czy ubiegania się o dodatkowe licencje. Obowiązywać będą dotychczasowe wymagania w zakresie norm sanitarnych i fitosanitarnych. Dzięki okresowi przejściowemu niewprowadzone zostaną żadne dodatkowe ograniczenia w transporcie drogowym. Kapitał nadal będzie mógł przepływać swobodnie. Osoby wyjeżdżające do pracy nie musza obawiać się, że ich kwalifikacje nie zostaną uznane. Współpraca gospodarcza pozostaje w niezmienionej formie aż do końca grudnia.

Co po Umownym Brexicie?

To jak będzie wyglądała współpraca Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po Umownym Brexicie, zależy od Umowy o wolnym handlu. Negocjacje mają rozpocząć się już w styczniu 2020 i powinny zakończyć się do końca roku. Wtedy ustalenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Umowa określi warunki dalszej współpracy gospodarczej. Jeżeli do końca roku 2020 nie uda się wypracować wspólnej umowy, to relacje pomiędzy Wielką Brytanią a UE będą regulować zasady Światowej Organizacji Handlu. Będzie to niekorzystne dla obu stron, gdyż wiążę się z wieloma utrudnieniami w handlu. Sytuacja będzie wtedy analogiczna do wyjścia UK bez porozumienia. Zmieniłyby się stawki celne, zasady rozliczania VAT, podatku akcyzowego i wiele innych. Wymiana handlowa byłaby wtedy skomplikowana i mniej korzystna zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Unii Europejskiej. Chociaż Umowa o wolnym handlu nie zastąpi w pełni obowiązujących dotąd zasad współpracy, to jej podpisanie leży w interesie wszystkich zainteresowanych.
Umowny Brexit to czas na wypracowanie wspólnych warunków wolnego handlu i wynegocjowanie umowy korzystnej dla obu stron. Dzięki niej współpraca handlowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią ma szansę pozostać w niezmienionej formie.

5/5 - (2 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button