Brexit - co to jest okres przejściowy w 2020 roku? - TaxAngels

Brexit – co to jest okres przejściowy w 2020 roku?

umowny brexit31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Od dnia następnego zacznie obowiązywać Umowa o wystąpieniu. W jej relacjach z UE nastąpi umowny Brexit. Czym jest umowny Brexit i na czym będzie polegał?

Umowny Brexit – na czym polega?

Umowny Brexit to okres przejściowy obowiązujący od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Jego założeniem jest zapewnienie relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w niezmienionej formie. Oznacza to, że mają one zostać kontynuowane i niezmienione do końca bieżącego roku. W tym czasie Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo członkowskie UE, jednak bez prawa głosu. Wymaga to zgody Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Dzięki Umownemu Brexitowi Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie uczestniczyła we wspólnym rynku i unii celnej. Dalsze warunki współpracy po Umownym Brexicie ustalone zostaną w Umowie o wolnym handlu, która ma obowiązywać od 2021 roku. Unia Europejka i Wielka Brytania zyskują prawie rok na ustalenie i podpisanie umowy, która będzie regulować ich dalsze zasady współpracy gospodarczej.

Co oznacza Umowny Brexit dla spółek Ltd?

Okres przejściowy, jakim jest Umowny Brexit dla firm i obywateli, jest kontynuacją dotychczasowych zasad współpracy. Zasady rejestracji spółek Ltd przez zagranicznych (w tym polskich) rezydentów, a także handlu pozostają niezmienione, podobnie jak swobodny przepływ osób i pracowników. Do przyjazdu na wyspy wystarczy dowód osobisty. Na granicy nadal nie będzie kontroli i niepotrzebne będą paszporty. Firmy handlujące z Wielką Brytanią nie muszą obawiać się wprowadzenia ceł czy dodatkowych regulacji. Nie będzie konieczności zgłoszeń celnych czy ubiegania się o dodatkowe licencje. Obowiązywać będą dotychczasowe wymagania w zakresie norm sanitarnych i fitosanitarnych. Dzięki okresowi przejściowemu niewprowadzone zostaną żadne dodatkowe ograniczenia w transporcie drogowym. Kapitał nadal będzie mógł przepływać swobodnie. Osoby wyjeżdżające do pracy nie musza obawiać się, że ich kwalifikacje nie zostaną uznane. Współpraca gospodarcza pozostaje w niezmienionej formie aż do końca grudnia.

Co po Umownym Brexicie?

To jak będzie wyglądała współpraca Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po Umownym Brexicie, zależy od Umowy o wolnym handlu. Negocjacje mają rozpocząć się już w styczniu 2020 i powinny zakończyć się do końca roku. Wtedy ustalenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Umowa określi warunki dalszej współpracy gospodarczej. Jeżeli do końca roku 2020 nie uda się wypracować wspólnej umowy, to relacje pomiędzy Wielką Brytanią a UE będą regulować zasady Światowej Organizacji Handlu. Będzie to niekorzystne dla obu stron, gdyż wiążę się z wieloma utrudnieniami w handlu. Sytuacja będzie wtedy analogiczna do wyjścia UK bez porozumienia. Zmieniłyby się stawki celne, zasady rozliczania VAT, podatku akcyzowego i wiele innych. Wymiana handlowa byłaby wtedy skomplikowana i mniej korzystna zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Unii Europejskiej. Chociaż Umowa o wolnym handlu nie zastąpi w pełni obowiązujących dotąd zasad współpracy, to jej podpisanie leży w interesie wszystkich zainteresowanych.
Umowny Brexit to czas na wypracowanie wspólnych warunków wolnego handlu i wynegocjowanie umowy korzystnej dla obu stron. Dzięki niej współpraca handlowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią ma szansę pozostać w niezmienionej formie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Call Now Button