Dywidenda w spółce LTD – komu przysługuje wypłata dywidendy z UK?

dywidendyOkreślenie wyciąganie pieniędzy ze spółki może kojarzyć się z nielegalnym procesem czy defraudacją firmowych finansów, jednak tak naprawdę oznacza całkowicie normalną procedurę wypłacania środków przez osoby do tego upoważnione. Jednym ze sposobów na opisywaną wypłatę zysku, są tytułowe dywidendy. Poniżej możesz przeczytać, komu przysługują, kiedy możesz wypłacić dywidendę oraz w jakiej wysokości.

Co to jest dywidenda?

Dywidendą nazywamy wypłatę środków pochodzących z opodatkowanego zysku spółki. To część lub całość zysku netto firmy transferowana na konta udziałowców. Jeśli w swojej spółce masz 100% udziałów, a jej roczny zysk wyniósł przykładowo £50.000, od tej kwoty musisz zapłacić 19% podatku CT (Corporation Tax), ostatecznie możesz wypłacić sobie w formie dywidendy £40.500. Dalsza część tekstu wyjaśnia, kto jest upoważniony do wypłacania sobie dywidend i dlaczego w ogóle nie dotyczą one dyrektora spółki.

Komu przysługują dywidendy?

Dywidendy przysługują wyłącznie udziałowcom, czyli właścicielom spółki i ich wspólnikom. Każdy z nich ma prawo do wypłaty takiej części czystego zysku przedsiębiorstwa, ile wynoszą procentowo jego udziały. Prawo dopuszcza także posiadanie udziałów bez prawa do dywidend, ale są to rzadkie przypadki.
To oznacza, że jeśli spółka ma:

 • jednego właściciela posiadającego 100% udziałów, taka osoba może przetransferować na swoje osobiste konto całość zysku po opodatkowaniu,
 • dwóch udziałowców posiadających po 50% – wspólnicy wypłacą sobie po połowie czystego zysku,
 • dwóch właścicieli, których udziały rozkładają się po 20% i 80% – dywidendy wyniosą odpowiednio: 1/5 i 4/5 pieniędzy zarobionych przez spółkę.

Bycie udziałowcem uprawnia do wypłaty dywidendy najczęściej dopiero po zakończeniu roku finansowego lub wypłaty zaliczek na poczet dywidendy (po spełnieniu pewnych warunków), natomiast nie otrzymuje się z tytułu posiadanych udziałów żadnej pensji.

Różnica między udziałowcem a dyrektorem spółki

Dyrektor spółki niekoniecznie musi być jej udziałowcem i odwrotnie – udziałowiec nie musi zarządzać firmą na stanowisku dyrektora. Z finansowego punktu widzenia, szczególnie dla osób, które posiadają 100% udziałów w swojej spółce, łączenie tych funkcji jest opłacalne.

 • Udziałowiec – właściciel spółki, może wypłacać sobie dywidendy objęte odrębnymi stawkami podatkowymi, lecz nie może pobierać pensji,
 • Dyrektor – osoba zarządzająca spółką, nie ma prawa do dywidend, ale za swoją pracę otrzymuje (lub wypłaca sobie) wynagrodzenie.

W Polsce, w sytuacji łączenia przez właściciela funkcji 100% udziałowca i dyrektora mielibyśmy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, z której wynikałby m.in. obowiązek odprowadzania składek ZUS. W Wielkiej Brytanii spółka Limited (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) może być założona oraz zarządzana przez jedną osobę, i nie zawsze rodzi to konieczność płacenia dodatkowych danin na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne i pozwala na optymalizację podatków.

Ile wynosi podatek od dywidendy w UK?

W Wielkiej Brytanii wyróżniamy 3 stawki podatku od dywidend:

 • stawka podstawowa (basic rate) – 8,75%, dla dywidend do kwoty £50.270,
 • stawka wyższa (higher rate) – 33,75%, dla dywidend z przedziału £50.270-£150.000,
 • stawka dodatkowa (additional rate) – 39,35%, dla dywidend wyższych niż £150.000.

W brytyjskim prawie podatkowym istnieje również kwota wolna od podatku dla dywidendy i wynosi obecnie (w roku podatkowym 2022/2023) £2.000. Jak widzisz, dywidenda może być objęta niższym podatkiem niż „standardowa pensja”. Warto wiedzieć, że równoczesne korzystanie z obu tych form przychodu, pozwala w niektórych przypadkach na naliczenie niższej daniny dla HMRC (Her Majesty’s Revenue&Customs – brytyjski odpowiednik Urzędu Skarbowego). A jak to wszystko ma się do kwoty wolnej od podatku dochodowego i na czym właściwie polega taka optymalizacja podatków?

Dywidendy a podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Kwota wolna od podatku w UK to obecnie £12.570. Jeśli wypłacona dywidenda razem z ewentualnym przychodem z innego źródła nie przekracza tej kwoty, nie odprowadzisz z jej tytułu żadnego podatku. Powyżej opisanej wartości, danina dla HMRC będzie naliczona zgodnie z obowiązującymi składkami. Pamiętaj, że nawet jeśli Twoja spółka LTD mieści się na Wyspach, ale Ty nie jesteś ich rezydentem, brytyjskie przepisy nie zwalniają z opodatkowania w kraju rezydencji jej dyrektora, czy też udziałowca. Jeśli jednak jesteś rezydentem UK, zobacz, jak mogą wyglądać Twoje zarobki, z uwzględnieniem pensji dyrektorskich i wypłaconych dywidend.

Opodatkowanie w UK udziałowca spółki – przykład

Zakładając, że jesteś jedynym właścicielem spółki, a także pełnisz funkcję dyrektora, Twoje wynagrodzenie i dochód oraz wynikające z nich podatki, mogą wyglądać następująco:

 • Ze względu na fakt, że Zjednoczone Królestwo posiada przepis zakładający brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli wynagrodzenie nie przekracza £9.096, taką kwotę wypłacasz sobie w ramach pensji dyrektorskiej.
 • Wypłacona przez Ciebie dywidenda wynosi z kolei £50.000.
 • Łącznie zarobiłeś £59.096 z czego:
 • 12 570£ to kwota wolna od podatku dochodowego, w tym £2000 to kwota wolna od podatku od dywidendy,
 • do opodatkowania pozostaje £50.500 z tytułu wypłaconej dywidendy,
 • 50 270£ zostaje objęte podatkiem 8,75%, który wynosi £4 071,25,
 • Twoje podatki osobiste to łącznie £4 071,25,
 • Na Twoim koncie pojawia się £59 096 – £4 071,25 = £54 024,75.

Powyższe kwoty musisz wykazać także w Self Assesment.

Dywidenda a Self Assessment

Za określeniem Self Assessment kryje się zeznanie podatkowe, które brytyjscy podatnicy są zobowiązani składać co roku do Her Majesty’s Revenue & Customs. Zawiera przychody z różnych źródeł i pozwala skorzystać z ulg podatkowych czy całkowitego zwolnienia z podatku. Nie każdą kwotę wypłacanych dywidend należy raportować do HMRC, natomiast jeśli ze względu na ich wartość zaistnieje taki obowiązek, to od dokładnej wysokości wyciąganych pieniędzy będzie zależał sposób, w jaki należy poinformować urząd o swoich przychodach.

5/5 - (11 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button