Handel z Wielką Brytanią od 2021 roku

handel z ukBrexit ma wielkie oczy – tak właśnie można podsumować pierwsze dwa miesiące współpracy dystrybucyjnej i transakcyjnej z Wyspami Brytyjskimi od początku roku, a więc od momentu, w którym Anglia po okresie przejściowym ostatecznie wystąpiła ze struktur Unii Europejskiej. Dzisiaj w kwestiach biznesowych Wielką Brytanię można porównać do Stanów Zjednoczonych i Chin, z którymi handel nie robi już na nas najmniejszego wrażenia. Nadeszła chwila, w której raz na zawsze trzeba uporać się z owianym niesłusznie złą sławą handlem z Wielką Brytanią od 2021 roku.

Eksport i import towarów do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia eksport towarów i usług do Wielkiej Brytanii podlega dokładnie tym samym zasadom, co transfer dóbr poza granicę naszego kraju, ale do państwa mieszącego się poza Unią Europejską. W tej sytuacji kluczową kwestią będzie oczywiście świadomość tego, że obowiązuje nas nieco inna dokumentacja, a także wynikające z pierwotnego założenia określone procedury celne. Nie da się jednak ukryć, że choć Wielka Brytania zdecydowała się na pozaunijną niezależność, jej władzom nadal zależy na korzystnych dla obu brexitowych barykad warunkach współpracy.

W kwestii procedur celnych warto wiedzieć, że w świetle najnowszych informacji, mimo tego, iż obecnie Wielka Brytania jest tak zwanym krajem trzecim, to na mocy ustaleń z UE handel pomiędzy UK a państwami członkowskimi będzie odbywał się bez ograniczeń wartościowych i ilościowych. Podpisana umowa o wolnym handlu znosi utrudniające ograniczenia w postaci nakładanych na odbiorcę opłaty przesyłki w postaci cła, a także ilości eksportowanego bądź też importowanego towaru.

Dobre wiadomości dotyczące, jak się okazuje, dość przejrzystego i uproszczonego systemu przepływu dóbr i usług to jedno. Należy jednak pamiętać o równie istotnych dla międzynarodowych biznesmenów nowych zasad dotyczących formalności i rozliczeń podatkowych.

Obowiązkowy numer EORI i rejestracja w systemie

Najważniejszą zmianą, której świadomość powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy chcący pozostać w stałych kontaktach biznesowych z brytyjskimi kontrahentami, jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowej rejestracji do systemu Economic Operator Registration and Identyfication (w skrócie: EORI) w Wielkiej Brytanii.

Nie sposób jednak podkreślić w tym miejscu niezwykle ważnej informacji. Posiadanie numeru rejestracyjnego i identyfikacyjnego wydanego przez kraj UE będzie upoważniało do współpracy z podmiotami z krajów członkowskich. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi swoją firmę w ramach spółki Ltd, musi wystąpić o przyznanie dedykowanego dla biznesów z UK identyfikatora EORI. Nie musi jednak robić tego samodzielnie – może powierzyć to zadanie jednemu ze specjalistów reprezentujących zespół TaxAngels.

Nowe zasady fakturowania dla firm w UK

Jeżeli chodzi o dystrybucję produktów do Wielkiej Brytanii, sprawa jest dość jasna. Wraz z nadejściem nowego roku, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało zastąpione tradycyjnym importem, a wewnątrzwspólnotowa dostawa eksportem. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż przedsiębiorca może wystawić fakturę ze stawką VAT wynoszącą 0%. Warunkiem takiego procederu jest odpowiednie udokumentowanie zarówno samej transakcji, jak i wywozu towaru.

W tym miejscu warto również pochylić się nad tym, jak wyglądają kwestie formalnościowe w odwrotnej sytuacji, a więc wtedy, kiedy to my wcielamy się w rolę kupującego. Bez względu na to, czy reprezentujemy interesy firmy, czy jesteśmy osobą prywatną, to po naszej stronie będą leżały wszelkie procedury odprowadzenia podatku VAT. Co prawda, to nie my wystawimy fakturę, jednakże otrzymamy ją, ale w formie tak zwanego odwrotnego obciążenia. Pamiętajmy jednak, że w przypadku posiadania działalności gospodarczej możemy dokonać odliczenia tej kwoty.

Co powinna zawierać faktura wystawiona na rzecz klienta spoza państw wchodzących w skład Unii Europejskiej? Różnice pomiędzy tradycyjną formą tego dokumentu są nieznaczne. Oprócz standardowych informacji, takich jak nazwa, adres, przedmiot opodatkowania czy kwoty netto, na fakturze powinna znaleźć się adnotacja odnosząca się do strony, która przejmie na siebie obowiązek oprowadzenia podatku.

Istnieje bowiem możliwość zastosowania wspomnianej wyżej zasady odwrotnego obciążenia, a więc zobligowania do zapłaty VAT-u drugiej strony. Jest ona szczególnie istotna w kwestii usług, a jej podstawą jest ustalenie miejsca świadczenia, o czym poniżej.

Ustalenie miejsca świadczenia usług kluczem do brytyjsko-transakcyjnego sukcesu

Niezwykle ważne w sprawie rozliczeń podatkowych z tytułu świadczenia usług jest ustalenie miejsca świadczenia usług. W świetle prawa to właśnie ten czynnik stanowi kryterium, na podstawie którego można określić sposób obowiązkowego naliczenia podatku VAT. W przypadku nabycia usługi z Polski przez brytyjską firmę, podmiotem zobligowanym do rozliczenia nie zawsze będzie polski usługodawca.

Eksport usług – zasady ogólne rozliczania VAT

Według zasad ogólnych polskich przepisów podatkowych, miejscem świadczenia usług dla klienta z kraju trzeciego jest kraj nabywcy. Jeżeli klientem polskiej firmy jest np. brytyjska spółka Ltd, to właśnie ona ma obowiązek naliczenia podatku VAT, tym samym usługi wykonywane dla firm zarejestrowanych w UK, są opodatkowanie w Wielkiej Brytanii. Tyle mówi „zasada ogólna”. Czy dodanie adnotacji „odwrotne obciążenie” kończy problem wystawienia poprawnej faktury? Jak to jest w praktyce?

Jak się okazuje, ten fakt nie jest zależny wyłącznie od kraju, w jakim zarejestrowane są podmioty będące stronami transakcji, a gdzie świadczona jest dana usługa.

Eksport i import usług, a miejsce jej faktycznego świadczenia

Jeżeli chodzi o usługi niematerialne w kontekście krajów wchodzących w skład UE, sprawa przedstawia się następująco: za miejsce jej świadczenia, bez względu na warunki rzeczywiste, zawsze będzie uznawany kraj, w którym jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza. Zupełnie inaczej wyglądają kwestie podatkowe dla usług świadczonych na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej, a więc od stycznia także dla klientów z Wielkiej Brytanii.

W odniesieniu do nowej rzeczywistości brytyjsko-biznesowej, podatek od usług zasadniczo możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są korzyści niematerialne realizowane dla osób z państw innych niż kraje członkowskie, w których nie będą zobowiązywać polskiego przedsiębiorcy do rozliczenia się z podatku VAT – do jego zapłaty będzie zobligowany nabywca usługi. W związku z tym fakturowanie całego przedsięwzięcia usługowego może oprzeć się o fakturę, na której powinna pojawić się adnotacja o odwrotnym obciążeniu.

Drugim rodzajem usług są te związane z edukacją, na przykład prowadzeniem szkoleń, a także wchodzące w skład obowiązków w obrębie nieruchomości, a więc między innymi koordynacja wszelkich przedsięwzięć budowlanych, ale również te krążące wokół kultury lub sztuki. Bazując na wspomnianym prowadzeniu szkoleń, możliwość przeniesienia obowiązku podatkowego będzie zależała od faktycznego miejsca świadczenia usługi.

Zagraniczni kontrahenci, którzy przebywają w Polsce na szkoleniowym wyjeździe służbowym, oznaczają dla właściciela firmy zajmującej się edukacją zawodową wzięcie obowiązku rozliczenia podatku VAT na siebie. Jeżeli jednak reprezentant wymienionej wyżej działalności przeprowadzi szkolenie na terenie Wielkiej Brytanii, jego przełożony będzie mógł wystawić fakturę, na mocy której do poniesienia kosztów podatkowych zobowiązany będzie usługobiorca.

Co zmienił Brexit w 2021 roku?

Nie taki dzisiejszy handel z Wielką Brytanią straszny, jak go malują. Choć Brexit straszył nas swoją surowością, w tym momencie do UK nie należy podchodzić z rezerwą większą niż do kontaktów handlowych nawiązywanych z USA czy Chinami. My również otwieramy się na nową rzeczywistość: naszą dotychczasową specjalizację opierającą się o obsługę klientów z UK poszerzamy o świadczenie usług w ramach współpracy podmiotów brytyjskich z polskimi przedsiębiorcami, dlatego też chętnie służymy pomocą: https://www.taxangels.pl/kontakt/.

4.7/5 - (17 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button