Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii po Brexicie, wymiana towarów i wizy w UK od 2021 roku

Wiele osób prowadzących działalność na Wyspach Brytyjskich zadaje sobie pytanie, czy Brexit nie przyczyni się do sensowności takiego rozwiązania. Część biznesmenów z pewnością rozważa nawet przeniesienie firmy do innego kraju, na przykład z obawy przed większymi kosztami transferu towarów. Te nienapawające optymizmem obawy spotęgował fakt, iż koniec okresu przejściowego przyniósł ze sobą również ostateczne decyzje związane z przepisami regulującymi brytyjską wymianę handlową na skalę międzynarodową. Jak naprawdę będzie wyglądało prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Wielka Brytania – eksport i import towarów

W związku z Brexitem, od 1 stycznia 2021 roku w Wielkiej Brytanii przestaną obowiązywać europejskie przepisy o rozliczeniu podatku VAT. Dotychczasowe założenia dawały przedsiębiorcom możliwość bezproblemowego i intratnego z finansowego punktu widzenia przepływu towarów i usług. Od nowego roku zasady rozliczeniowe będą właściwe dla importu i eksportu towarów.

Każda spółka Limited, której działalność bazuje między innymi na obrocie towarem pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią, powinna przygotować się również do wypełnienia stosownych deklaracji, realizowania obowiązków sprawozdawczych, a także monitorowania wszelkich zmian w przepisach i regulacjach, szczególnie w pierwszych miesiącach po tym, jak Brexit stanie się faktem.

Kwestie formalne związane z importem i eksportem towarów powinny również skupiać się na szczegółach współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Biznesmen powinien upewnić się, że wszyscy jego kontrahenci są przygotowani na prowadzenie interesów z firmami spoza Unii Europejskiej, ale również, czy posiadają konieczną do przeprowadzania transakcji dokumentację. Jak wynika ze zmieniających się przepisów, partnerzy zagraniczni muszą dysponować stosownymi dokumentami i numerami rejestrów wymiany towarowej, które uprawniać ich będą do obrotu określonymi produktami na rynku międzynarodowym.

Warto pamiętać o tym, że wypełnianiem wspomnianych wyżej deklaracji i dopełnieniem obowiązków możemy, co prawda, zająć się samodzielnie, jednakże bezpieczniejszym wyborem może okazać się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, dla której monitorowanie brytyjskiej sytuacji biznesowej jest codziennością.

Cło od eksportu towarów z Wielkiej Brytanii i ich import do UK jest najważniejszą kwestią, jaką rozwiązuje umowa. Dzięki porozumieniu w tym obszarze, po 31 grudnia wymiana handlowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie możliwa bez ceł i ograniczeń ilościowych – tak jak dotychczas.

Procedury celne

W pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o tym, że rząd brytyjski, aby nieco ułatwić przedsiębiorcom oswojenie się z nową, pobrexitową rzeczywistością, postanowił podzielić zmiany importowe na poszczególne etapy. Pierwszym z nich jest tak zwana procedura uproszczona frachtu (bryt. Customs Freight Simplified Procedure CFSP), która opierać się będzie na elektronicznym zgłoszeniu importowania towarów. Ten proces z pewnością przyczyni się do przyspieszenia czynności przewozowych, ważniejszą kwestią jest jednak fakt, że wyeliminuje on na pewien czas konieczność składania pełnej deklaracji granicznej. Taki stan rzeczy potrwa aż do 30 czerwca 2021 roku.

Informacją, która z pewnością ucieszy przedsiębiorców prowadzących działalność na Wyspach Brytyjskich, jest ta, że przez jakiś czas będą mogli oni skorzystać z mechanizmu odroczonego podatku VAT. Oznacza to, że podatek od importu będzie mógł zostać rozliczony dopiero na podstawie rocznej deklaracji podatkowej, bez konieczności ponoszenia kosztów i wnoszenia opłaty za pośrednictwem organów celnych już w momencie wjazdu do UK.

Wizy dla pracowników

Do tej pory brytyjski rynek pracy mógł poszczycić się nieograniczonym dostępem nie tylko dla swoich rodaków, ale również dla przyjezdnych, dla których swobodny wjazd do UK wiązał się z możliwością zdobycia pracy i osiągnięcia satysfakcjonujących zarobków. Od 1 stycznia 2021 roku podjęcie pracy na terenie Wysp Brytyjskich przez obcokrajowców wiązać się będzie z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia oraz wizy.

Warto pochylić się nad kwestią, która decyduje o przyznaniu pozwolenia na pracę. Cały proces opiera się o punktację, która w głównej mierze jest przyznawana na podstawie opisanych wyżej czynników. Uzyskanie wizy w zdecydowanej większości przypadków będzie wiązało się z przedstawieniem oferty pracy od konkretnej firmy, która prowadzi swoją działalność właśnie w Anglii. Takie przedsiębiorstwo musi oczywiście posiadać licencję, która umożliwi mu nawiązanie współpracy z osobami pochodzącymi spoza Wielkiej Brytanii.

Na pobyt krótkoterminowy wizy nie są potrzebne, ale w innych przypadkach niezbędne będzie ich uzyskanie.

Przy uzyskaniu wizy pracowniczej do pracy etatowej istotne jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji, które muszą być oczywiście adekwatne do przedstawionego we wniosku stanowiska pracy. Nie bez znaczenia będą również przedstawione w ofercie zatrudnienia zarobki – to między innymi od ich wysokości, a także od stopnia znajomości języka angielskiego oraz dostępności miejsc pracy w danym sektorze gospodarczym będzie zależeć ostateczne zaakceptowanie lub odrzucenie wniosku o wizę pracowniczą.

Brexit niesie ze sobą nieodwracalne zmiany, a ich słuszność zostanie zweryfikowana w kolejnych latach. I choć ten proces może budzić wiele obaw nie tylko wśród stałych mieszkańców UK, ale także u przedsiębiorców, których centrum interesów stanowią właśnie Wyspy Brytyjskie, to tak naprawdę rząd brytyjski wprowadza szereg przepisów, których treść nadal będzie przychylna zarówno dla właścicieli spółek LTD, jak i innych form brytyjskich działalności gospodarczych. Jeżeli myślisz o rejestracji firmy w UK, skontaktuj się z nami. Nasz zespół pomoże w dopełnieniu wymogów związanych ze zmianami i nowymi regulacjami.

4.9/5 - (12 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button