Podatek u źródła, a firma za granicą – zmiany w 2019 roku

podatek u źródłaWraz z początkiem 2019 roku polski rząd znowelizował ustawę o podatku CIT i PIT oraz o ordynacji podatkowej. Konsekwencją tych zmian jest między innymi wdrożenie nowych zasad poboru tak zwanego podatku u źródła. Od 2019 roku współpraca polskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami może odbywać się na mniej przejrzystych zasadach. Dlaczego?

Podatek u źródła – co to jest i kto powinien go zapłacić?

Withholding Tax (WHT), czyli podatek u źródła to zryczałtowany podatek, który należy uiścić od konkretnych transakcji, dokonanych z podmiotem zagranicznym, a określonych w ustawie. Celem stosowania podatku u źródła jest przede wszystkim przerzucenie obowiązku poboru podatku na polskiego płatnika

Podatek u źródła będzie dotyczyć:

 • przedsiębiorców, będących rezydentami polskimi, prowadzących działalność na terenie Polski, dokonujących określonych w ustawie transakcji z zagranicznym kontrahentem oraz 
 • przychodów, które zostały osiągnięte na terytorium Polski.

Zgodnie z 21 artykułem ustawy o CIT przedmiotem podatku u źródła są:

 • wszelkie należności odsetkowe,
 • dywidendy, jak i przychody uzyskane z funduszy inwestycyjnych, a także np. z likwidacji spółki czy majątku prywatnego,
 • płatności dokonywane na podstawie licencji czy praw autorskich. Tutaj zalicza się również projekty wynalazcze, wzory zdobnicze, znaki towarowe. Podatek u źródła należy uiścić także w przypadku odsprzedania wszelkich praw, a także w przypadku odstąpienia np. urządzenia przemysłowego do użytkowania. Zgodnie z ustawą CIT urządzeniem przemysłowym jest również pojazd. Jeśli więc polska firma korzysta z floty samochodowej z Węgier, Czech czy Niemiec, to również konieczne będzie rozliczenie podatku u źródła (WHT),
 • oraz przychody z tak zwanych usług niematerialnych, a więc wszelkich świadczeń doradczych, księgowych, w zakresie marketingu i reklamy, przetwarzania danych, działań HR itp. 

Ustawa jednak nie reguluje konkretnie wszystkich usług niematerialnych, pozostawiając otwartą furtkę urzędnikom skarbowym, w postaci zapisu, iż opodatkowaniu podlegają również wszelkie świadczenia o podobnym charakterze. Tutaj więc często może nastąpić niezgodność w interpretacji prawa – co jest owym świadczeniem o podobnym charakterze, a co nie.

Co oznaczają wprowadzane w 2019 roku zmiany w ustawie CIT?

Nowe regulacje w szczególności dotyczą:

 • wprowadzenia zasad tak zwanej należytej staranności – czyli oceny na podstawie której podatek może zostać uiszczony na korzystniejszych warunkach.
 • innych norm, w kwestii poboru podatku – zgodnie z nowymi przepisami dochody, których roczna wartość przekroczy 2 miliony złotych do jednego kontrahenta, podlegać będą podatkowi u źródła – 19 % w przypadku dywidend i 20% jeśli podstawą transakcji są odsetki, świadczenia niematerialne czy licencyjne,
 • uściślenie i rozszerzenie kryterium beneficjenta rzeczywistego, czyli kim jest Beneficial Owner.

Trzeba mieć świadomość, że prowadzenie zagranicznych transakcji przez polskiego kontrahenta będzie od tego roku bardziej skomplikowanym zadaniem. Do 2018 roku klauzula należytej staranności i problem rzeczywistego odbiorcy dotyczyły jedynie wypłat odsetkowych i należności licencyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami taka analiza będzie konieczna również w przypadku usług niematerialnych czy dywidend. W przypadku uiszczenia podwójnego podatku, przedsiębiorca oczywiście może zwrócić się do organu podatkowego o zwrot podatku. Ta procedura jednak może być skomplikowana i dość rozłożona w czasie. 

W niektórych przypadkach podatnik może zostać zwolniony z płacenia podatku u źródła. To będzie się jednak wiązało z dostarczeniem odpowiednich dokumentów, jak np.:

 • certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta, 
 • oświadczenia kontrahenta zagranicznego, że jest on rzeczywistym odbiorcą otrzymywanych płatności albo że podlega on opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Kto straci na nowych przepisach?

Na polskiej firmie spoczywa więc przede wszystkim zweryfikowanie statusu prawnego rzeczywistego odbiorcy płatności. Nowe przepisy jednak wcale nie ułatwiają tego zadania. Warto pamiętać, że choć niektóre przepisy zostały odroczone do 31 grudnia 2019 roku, to kwestię weryfikacji należy podjąć bezpośrednio po dokonaniu transakcji. To zdecydowanie nie przekonuje, by zagraniczne transakcje rozliczać w ramach polskiej firmy. 

Warto więc skalkulować, czy nie lepszym rozwiązaniem jest otwarcie przedstawicielstwa lub przeniesienie firmy do innego kraju, np. Wielkiej Brytanii, gdzie rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami są przejrzyste i nieskomplikowane. W przypadku spółki LTD przedsiębiorca nie tylko podlega korzystniejszemu systemowi podatkowemu, ale również uniknie problemów, związanych z nowym naliczaniem podatku u źródła od międzynarodowych transakcji.

Z czym musi się liczyć polski przedsiębiorca?

Nowe prawo przewiduje więc trzy opcje:

 • polski przedsiębiorca musi nadpłacić wysoki podatek u źródła, 
 • podatek u źródła jest scedowany na kontrahenta zagranicznego, 
 • opierając się na konkretnych działaniach i przedstawiając konkretne dokumenty, może nastąpić zwolnienie z podatku bądź uiszczenie go na preferencyjnych warunkach.

Kim jest rzeczywisty odbiorca płatności i jak go ustalić?

To, w jakiej formie należy uiścić podatek u źródła będzie zależeć w szczególności od ustalenia tak zwanego rzeczywistego odbiorcy płatności. Zgodnie z nowymi przepisami rzeczywisty odbiorca to osoba, która:

 • otrzymuje wynagrodzenie dla własnej korzyści, a także samodzielnie nią rozporządza, 
 • nie przekazuje należności ani w całości, ani w części innemu kontrahentowi, to oznacza, że nie jest pośrednikiem w całej transakcji.

Kiedy spółka Limited zobowiązana jest do uiszczenia podatku u źródła?

Również brytyjskie spółki zobowiązane są do odprowadzenia podatku u źródła. Taki obowiązek nastąpi, jeśli firma osiąga przychody :

 • ze sprzedaży praw autorskich i licencyjnych,
 • na podstawie świadczenia usług doradczych, finansowych, prawnych, reklamowych, czy rekrutacyjnych. 

Jeśli usługi świadczymy dla polskich czy innych zagranicznych kontrahentów, a więc nierezydentów brytyjskich, to konieczne może okazać się uiszczenie podwójnego podatku. Istnieją jednak międzynarodowe umowy, na podstawie których z takiego podatku przedsiębiorca może zostać zwolniony. Jednym ze sposobów na uniknięcie uiszczenia podatku u źródła jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej dla spółki Limited. Jak pozyskać taki dokument i dlaczego warto go posiadać przeczytają Państwo na naszym blogu: https://www.taxangels.pl/blog/certyfikat-rezydencji-podatkowej-dla-spolki-limited/

Możliwość swobodnej interpretacji znowelizowanych przepisów, utrudniona procedura odzyskiwania nadpłaconego podatku u źródła, a także skomplikowane zasady skorzystania z preferencyjnych warunków naliczania podatku, nie wróży dobrej przyszłości dla polskich przedsiębiorców, prowadzących interesy z zagranicznymi kontrahentami. Jeśli więc Twoja działalność opiera się na takiej współpracy, to rozważ inne możliwości prowadzenia biznesu, oddziału w innym kraju lub oddziału w ramach spółki Limited.

5/5 - (4 votes)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button