Zmiany w systemie kar za brak terminowego złożenia deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii

zmiany w księgowościKiedy jako przedsiębiorcy słyszymy o zmianach w przepisach podatkowych, często spodziewamy się podniesienia pewnych opłat czy zaostrzenia regulacji. Tym razem jednak opisujemy odwrotne zjawisko – złagodzenie zasad naliczania kar za zwłokę w składaniu deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia 2023 roku tzw. system procentowy zastąpił w UK nowy i uproszczony – system punktowy. Poznaj szczegóły.

Kto ma obowiązek rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii?

Obowiązek rejestracji do VAT na Wyspach dla przedsiębiorców z UK rozpoczyna się w momencie, w którym ich roczne obroty przekroczą limit wynoszący 90 000 funtów. Limit ten od 1 kwietnia 2024 roku wzrósł z 85 000 do wspominanych właśnie 90 000 funtów. Jeśli jednak prowadzisz polską firmę, ale sprzedajesz towary na terenie Wielkiej Brytanii, sytuacja wygląda nieco inaczej. W takim przypadku musisz zarejestrować się do VAT GB, jeśli Twoja działalność handlowa przekracza rocznie kwotę 70 000 funtów.

Większość przedsiębiorców prowadzących taki biznes, decyduje się jednak na rejestrację firmy w Anglii lub otwarcie brytyjskiego oddziału dla swojego biznesu. Taki krok może okazać się kluczowy dla rozwoju Twojej działalności, a jeśli nie wiesz, jak go wykonać, pomóc może polski księgowy obsługujący spółki w Wielkiej Brytanii.

Będąc podatnikiem VAT GB, jednym z Twoich obowiązków jest składanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji VAT i uiszczanie stosownych opłat. Kary, które grożą za brak przestrzegania tych przepisów uległy jednak w ostatnim czasie sporym modyfikacjom. Zmiany te, biznesmeni zaliczają na plus.

Jakie były dotychczasowe kary za nierozliczenie VAT w terminie?

Kary finansowe grożące tzw. VAT-owcom, którzy przed 2023 rokiem nie złożyli deklaracji VAT lub nie zrobili tego na czas, były ustalane procentowo. Każda niezłożona terminowo deklaracja mogła wiązać się z koniecznością zapłaty od 2% do 15% kwoty netto z dokumentu. Nawet jeśli opóźnienie było wyłącznie jednodniowe.

W tej chwili grzywny naliczane są zupełnie inaczej i nie grożą od razu osobom, którym jednorazowo „powinęła się noga”.

Nowy system naliczania kar za brak złożenia deklaracji VAT na czas

Aktualnie system kar za niesumienne rozliczanie się z VAT jest punktowy i polega na przyznawaniu spóźnialskim czy niedokładnym przedsiębiorcom punktów karnych. Dopiero przekroczenie ich dozwolonej ilości skutkuje naliczeniem przez HMRC (brytyjski odpowiednik urzędu skarbowego) kary finansowej wynoszącej 200 funtów. Każde kolejne (z rzędu) spóźnienie również skutkuję grzywną w tej kwocie.

Punkty pozostają na „koncie” podatnika przez pewien czas, a po jego upływie – wygasają. Więcej informacji o przedawnianiu się punktów, znajdziesz w dalszej części tekstu.

Częstotliwość składania deklaracji VAT, a progi punktów karnych

W zależności od tego ile wynosi Twój okres rozliczeniowy, dotyczy Cię inny próg punktów karnych (czyli maksimum, jakie możesz zebrać, przed pojawieniem się grzywny) oraz inny okres, podczas którego punkty sumują się.

  • Jeżeli rozliczasz się rocznie, możesz otrzymać maksymalnie 2 punkty karne, które przepadają po 24 miesiącach;
  • Jeżeli rozliczasz się kwartalnie, możesz otrzymać maksymalnie 4 punkty karne, które przepadają po 12 miesiącach;
  • Jeżeli rozliczasz się miesięcznie, możesz otrzymać maksymalnie 5 punktów karnych, które przepadają po 6 miesiącach.

To oznacza, że jeśli dokonujesz miesięcznych rozliczeń, w ciągu każdego półrocza możesz spóźnić się ze złożeniem deklaracji maksymalnie 5 razy. Za 6. zapłacisz karę w wysokości 200 funtów.

Spóźniona deklaracja VAT w UK: Kiedy punkty karne wygasają?

Każdy punkt karny, który został przyznany w danym „okresie rozliczeniowym”, ale nie skutkował przyznaniem kary finansowej, przepada automatycznie po 24 miesiącach (lub 25-ciu, jeśli termin złożenia deklaracji przypadał na ostatni dzień danego miesiąca).

Konto można jednak wyzerować wcześniej. Wystarczy złożyć wszystkie zaległe deklaracje oraz nie spóźnić się z żadną kolejną deklaracją VAT przez ustalany indywidualnie „okres zgodności”.

Czy spóźnienia z uregulowaniem VAT-u karane są tak samo?

Jeśli płatność należnego podatku VAT również zostaje dokonana po terminie, HMRC nie przyznaje punktów karnych, tylko nalicza odsetki za zwłokę powyżej 15 dni. Warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do tego, jak urzędy skarbowe funkcjonują w Polsce – HMRC jest organem bardzo przychylnym przedsiębiorcom.

W przypadku jakichkolwiek trudności z płatnościami, choroby, awarii sprzętu czy innych zdarzeń losowych możesz skontaktować się z urzędnikiem i wyjaśnić zaistniałą sytuację. W ten sposób możesz odroczyć naliczenia odsetek od podatku VAT, ale także punktów karnych, o których mowa powyżej, czy innych kar, które nakłada HMRC.

Rate this post
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Call Now Button